RSZ: bijzonder afbetalingsplan

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 07/10/2022 - 11:31
Laatste update: 10/10/2022 - 23:19

De energiecrisis heeft een sterke stijging van de lasten voor werkgevers tot gevolg. De RSZ staat hen toe een bijzonder afbetalingsplan aan te vragen voor hun bijdragen die verschuldigd zijn voor het 3e en 4e kwartaal van 2022 en voor het 1e kwartaal van 2023.

De modaliteiten van dit bijzondere afbetalingsplan zijn identiek aan die van het bijzondere afbetalingsplan dat de RSZ in het kader van de coronacrisis heeft ingesteld: er wordt geen enkele sanctie (verhoging van de bijdragen, forfaitaire vergoeding en/of verwijlinteresten) toegepast zolang het afbetalingsplan wordt gerespecteerd.

Het afbetalingsplan kan worden aangevraagd voor:

  • De RSZ-bijdragen verschuldigd voor het 3e en 4e kwartaal van 2022 en het 1e kwartaal van 2023;
  • Het debetbericht jaarlijkse vakantie 2022.

De wettekst is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Ministerraad 23.09.2022

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.