Nieuwe verlenging van de maatregelen voor gepensioneerden actief in de zorgsector.

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 09/11/2023 - 10:14
Laatste update: 09/11/2023 - 10:16

Er is nog steeds een groot tekort aan werknemers in de zorgsector.

Daarom heeft minister Vandenbroucke op zijn website de beslissing van de regering aangekondigd om twee maatregelen voor gepensioneerden actief in de zorgsector met een jaar te verlengen. Deze maatregelen, die in werking traden op 1 juli 2022, liepen af op 30 september 2023.

Deze twee maatregelen zijn:

  • Een vrijstelling van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor hun prestaties in deze sector en
  • Een belasting tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 33% voor de bezoldigingen voor deze prestaties.

Zie onze infoflash van 12 juni 2023 voor meer informatie.

Deze maatregelen zouden met een jaar verlengd worden, tot en met 30 september 2024.

We geven deze informatie onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.vandenbroucke.belgium.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.