Lagere kilometervergoeding vanaf 1 juli 2023

Auteur: Peggy Criel - Alexia Buyl (Legal Experts)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 23/06/2023 - 08:48
Laatste update: 23/06/2023 - 08:53

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2023 is een nieuw bedrag van toepassing.

Om sneller te kunnen reageren op schommelingen in de brandstofprijzen wordt het bedrag van de kilometervergoeding sedert 1 oktober 2022 per kwartaal herzien. Het nieuwe bedrag van toepassing vanaf 1 juli 2023 bedraagt € 0,4237/km (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën).

Als de kilometervergoeding die de werkgever toekent niet meer dan € 0,4237/km bedraagt, wordt zij beschouwd als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever.

Samengevat zijn volgende bedragen van toepassing voor het jaar 2023:

Van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023

€ 0,4259/km

Van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023

€ 0,4246/km

Van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023

€ 0,4237/km

Opmerkingen:

  • Bovenstaande bedragen gelden ook als maximumbedragen die aanvaard worden als onkostenvergoedingen vrij van socialezekerheidsbijdragen voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig.
  • Hoewel sommige cao's de kilometervergoeding sinds 1 oktober 2022 op kwartaalbasis aanpassen, blijven andere deze vergoeding op jaarbasis indexeren. Voor deze cao's bedraagt de vergoeding 0,4280 euro/km (onder voorbehoud van bevestiging) voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Raadpleeg onze sectorale documentatie voor het bedrag dat van toepassing is op jouw sector.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.