Klokkenluiders: verduidelijking over de berekening van het vereiste aantal werknemers

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 21/03/2024 - 11:58
Laatste update: 21/03/2024 - 11:58

In juridische entiteiten uit de private sector met minstens 50 werknemers is een intern meldingskanaal verplicht.

Een wet van 9.2.2024 verduidelijkt de berekeningswijze van deze drempel.

Intern meldingskanaal: kort overzicht

Het interne meldingskanaal biedt de werknemer, die informatie heeft verkregen over inbreuken in een werkgerelateerde context, de mogelijkheid om deze te melden, d.w.z. te klokkenluiden.

Dit kanaal kan intern beheerd worden of extern ter beschikking gesteld worden.

De werknemers(vertegenwoordigers) moet(en) daarover vooraf geraadpleegd worden.

Berekening van het aantal tewerkgestelde werknemers

Juridische entiteiten uit de private sector met minstens 50 werknemers moeten een intern meldingskanaal opzetten.

De referteperiode waarover deze drempel berekend moet worden, heeft heel wat vragen opgeroepen.

De wet van 9.2.2024 geeft hierop een antwoord door de methode en de frequentie van de berekening van het aantal werknemers te verduidelijken.

Om te bepalen of je juridische entiteit de drempel van 50 werknemers bereikt, moet je concreet je aantal werknemers berekenen:

  • volgens dezelfde regels als die voor de berekening van de drempels die vereist zijn in het kader van de sociale verkiezingen (gemiddelde van de tewerkgestelde werknemers); uitzendkrachten mogen echter niet in aanmerking genomen worden;
  • elk jaar, op 1 januari, op basis van de gegevens van de 4 kwartalen van het voorgaande kalenderjaar (= referteperiode).

Deze berekeningswijze wordt van kracht op 31.3.2024.

2024 vormt dus de referteperiode voor de berekening die op 1 januari 2025 gemaakt moet worden.

Bronnen: wet van 9.2.2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (art. 199), B.S. 21.3.2024; wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.