Kilometervergoeding stijgt vanaf 1 juli 2022

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 28/06/2022 - 09:30
Laatste update: 28/06/2022 - 16:27

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2022 is een nieuw bedrag van toepassing dat stijgt in vergelijking met vorig jaar.

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Het volgende bedrag is van toepassing vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023: € 0,4170/km. Het is een stijging in vergelijking met het bedrag dat van toepassing is voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022: € 0,3707/km.

Nog (retroactieve) wijzigingen op komst?

De regering besliste om voor de periode van maart 2022 tot juni 2022 een eenmalige retroactieve verhoging van de kilometervergoeding toe te passen tot € 0,402/km (in plaats van € 0,3707/km). Op deze manier worden de gestegen brandstofprijzen gecompenseerd. Deze wijziging zal worden opgenomen in een nog te publiceren koninklijk besluit. Het is dus wachten op de publicatie ervan alvorens de retroactieve aanpassing daadwerkelijk van kracht wordt.

Bovendien zal de indexatie van de kilometervergoeding in de toekomst sneller verlopen. Niet langer jaarlijks, op 1 juli, maar per kwartaal. Op die manier wil men de schommelingen in de brandstofprijzen sneller compenseren.

Tenslotte wil de regering werkgevers aanmoedigen om hun werknemers de maximale kilometervergoeding uit te betalen. De extra kost die ondernemingen daarvoor op zich nemen zou fiscaal gecompenseerd worden met een belastingkrediet.

Partena volgt de materie op de voet en brengt jullie op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.

 

Bronnen: Omzendbrief nr. 705 van 23 juni 2022 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2022, B.S. 27 juni 2022; Bericht minister van Financiën, 3 juni 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.