Flexi-jobs: welke nieuwe regels vanaf 1 januari 2024?

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 03/01/2024 - 12:54
Laatste update: 12/01/2024 - 19:48

De programmawet van 22.12.2023 voert  heel wat wijzigingen door in het systeem van flexi-jobs.

De wijzigingen die we hebben aangekondigd begin december zijn bevestigd.

Hieronder geven we een kort overzicht van de wijzigingen die op 1 januari 2024 van kracht worden.

Uitbreiding van het toepassingsgebied

Het systeem van flexi-jobs is uitgebreid naar de volgende sectoren:

 • PC nr. 112 (garagebedrijf)
 • PC nr. 118.03 (industriële bakkerijen en ambachtelijke bakkerijen, banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij); 
 • PC nr. 118.07 (brouwerijen en mouterijen);
 • PC nr. 118.08 (drankennijverheid);
 • PC nr. 118.09 (groentenijverheid);
 • PC nr. 118.10 (vruchtennijverheid);
 • PC nr. 118.11 (vleesnijverheid);
 • PC  nr. 118.12 (zuivelproducten);
 • PC nr. 118.14 (chocoladefabrieken – suikerbakkerij);
 • PC nr. 118.21 (aardappelverwerkende nijverheid);
 • PC nr. 118.22 (aardappelschilbedrijven);
 • PC nr. 132 (ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken);
 • PC nr. 140.01 (autobussen en autocars);
 • PC nr. 140.05 (verhuizing);
 • PC nr. 144 (landbouw);
 • PC nr. 145 (tuinbouwbedrijf);
 • PC nr. 200 alleen indien de hoofdactiviteit autorijscholen is (NACE-code 85.531);
 • PC nr. 320 (begrafenisondernemers);
 • PC nr. 323 (beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden);
 • evenementensector die behoort tot de privésector als aan twee voorwaarden wordt voldaan:
  1. de hoofdactiviteit is een van de volgende activiteiten:
   • beoefening van uitvoerende kunsten, waaronder wordt verstaan de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011) alsook de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012);
   • ontwerp en bouw van podia (NACE-code 90022);
   • gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023);
   • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029);
   • beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031);
   • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032);
   • exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041);
   • exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041);
   • beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen (NACE-code 90042);
   • organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
   • organisatie van sportevenementen (NACE-code 93199);
   • verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (NACE-code 77292);
   • verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (NACE-code 77293);
   • verhuur en lease van tenten (NACE-code 77392);
   • verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (NACE-code 77399);
  2. functies in het kader van flexi-jobs die rechtstreeks verband houden met de organisatie van een evenement;
 • sectoren die werknemers in dienst hebben als redder in publiek toegankelijke zwembaden en zwemvijvers of op het strand, als deze werknemers een diploma van redder hebben (uitbreiding alleen tot deze werknemers).

Opgelet! Het systeem van flexi-jobs kan worden uitgebreid naar (of uitgesloten van) andere sectoren, met name op verzoek van de sociale partners. Deze uitbreiding (of uitsluiting) zal ook moeten worden vastgesteld in een koninklijk besluit; tot op heden is er nog geen koninklijk besluit.

Nieuwe uitoefeningsvoorwaarden

Om een flexi-job uit te oefenen, moet de werknemer aan twee nieuwe voorwaarden voldoen:

 • de werknemer kan niet in het kader van een andere arbeidsovereenkomst en gedurende hetzelfde kwartaal tewerkgesteld zijn of zijn geweest bij dezelfde werkgever als degene bij wie hij een flexi-job gaat uitoefenen;

Opmerking – De voorwaarde “op hetzelfde moment niet zijn tewerkgesteld onder een andere arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling van minimaal vier vijfden van een voltijdse referentiepersoon van de sector bij de werkgever bij wie de werknemer de flexi-job uitoefent” wordt daarom geschrapt;

 • de werknemer mag gedurende dezelfde periode niet tewerkgesteld zijn bij een onderneming die verbonden is (in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, art. 1.20) aan de onderneming waarbij hij een arbeidsovereenkomst heeft voor een tewerkstelling van minimaal 4/5e van een voltijdse tewerkstelling van een referentiepersoon van de sector.

De werknemer kan bovendien geen flexi-job uitoefenen in de kwartalen T en T+1 als hij in kwartaal T-4 voltijds heeft gewerkt en daarna in kwartaal T-3 4/5e  heeft gewerkt van een voltijdse tewerkstelling van een referentiepersoon in de sector waar de 4/5-tewerkstelling wordt gepresteerd.

Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de RSZ.

Invoering van een minimum basisloon en een maximum bedrag voor het flexiloon

Het basisloon waarop een werknemer met een flexi-job recht heeft, moet ten minste gelijk zijn aan:

 • het baremieke bruto-uurloon dat van toepassing is op de functie die de flexi-jobwerknemer uitoefent (vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst);
 • of, bij gebrek daaraan, het GMMMI per uur (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43).

Opmerkingen

 • Het specifiek basisminimumloon dat van kracht is in de gezondheidszorgsector zal dus niet langer van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024.
 • In PC nr. 302 (hotelbedrijf) blijft het basisminimumloon bepaald op 11,19€/uur (bedrag op 1 november 2023).

Het bedrag van het flexi-loon (inclusief premies, vergoedingen en voordelen) mag niet hoger zijn dan 150% van het basisminimumloon, tenzij een ander maximum is vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst (algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit).

Overleg met de werknemersvertegenwoordigers

Elk jaar dat flexi-jobwerknemers in de onderneming werken, moet er binnen de ondernemingsraad een raadpleging over de toepassing van het systeem van flexi-jobs worden georganiseerd.

Verhoging van de bijzondere bijdrage

De bijzondere bijdrage die de werkgever moet betalen op het flexiloon en het flexivakantiegeld bedraagt 28% voor alle flexi-jobs.

Beperking van de fiscale vrijstelling

Vanaf het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) wordt de fiscale vrijstelling, met enkele uitzonderingen, beperkt tot 12.000€/jaar voor werknemers die toegang hebben tot het systeem van flexi-jobs omdat ze al een betrekking hebben van minimaal 4/5e bij een of meer andere werkgevers.

 

Bron: programmawet van 22.12.2023, B.S., 29.12.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.