Flexi-jobs: basisloon en flexiloon vanaf 1 januari 2024

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 19/01/2024 - 13:07
Laatste update: 19/01/2024 - 13:11

De hervorming van het systeem van flexi-jobs heeft met name betrekking op het bedrag van het basisloon en het flexiloon.

Hoe zit dat nu precies?

Herhaling

De werknemer die een flexi-job uitoefent heeft recht op:

  • een flexiloon, bestaande uit een basisloon verhoogd met premies, vergoedingen en voordelen 
  • en flexivakantiegeld gelijk aan 7,67% van het flexiloon.

Deze principes blijven ongewijzigd.

Basisloon

Vanaf 1 januari 2024 moet het basisloon waarop een flexi-jobber recht heeft ten minste gelijk zijn aan :

  • het baremieke bruto-uurloon dat van toepassing is op de functie die hij uitoefent (vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst);
  • of, bij gebrek daaraan, het GMMMI per uur (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43).

Concreet moet je de functie en de baremieke categorie van de flexi-jobber bepalen, rekening houdende met de sectorale bepalingen die in jouw onderneming van toepassing zijn.

Deze regel is van toepassing op flexi-jobarbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 zijn gesloten en op flexi-jobarbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2024 lopende zijn.

Opgelet! In PC nr. 302 (hotelbedrijf) blijft het basisminimumloon bepaald op 11,19 €/uur (bedrag op 1 november 2023).

Flexiloon

Sinds 1 januari 2024 mag het flexiloon niet hoger zijn dan 150% van het basisminimumloon (tenzij een ander maximum is vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst verplicht verbindend verklaard bij koninklijk besluit).

Deze regel is van toepassing op flexi-jobarbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 zijn gesloten en op flexi-jobarbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2024 lopende zijn.

Opgelet! Deze beperking van het flexiloon tot 150% van het basisminimumloon is ook van toepassing in PC nr. 302 (hotelbedrijf).

Kaderovereenkomst

De kaderovereenkomst moet onder andere het bedrag van het basisloon en de voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job bevatten.

Gelet op de wijzigingen die op 1 januari 2024 in werking zijn getreden moet je, ongeacht je activiteitensector, een nieuwe kaderovereenkomst sluiten voor flexi-jobarbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 worden gesloten en de bestaande kaderovereenkomst aanpassen (of een nieuwe kaderovereenkomst sluiten) voor flexi-jobarbeidsovereenkomsten die op 1 januari 2024 lopende zijn.

Modellen van de kaderovereenkomst en de flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn beschikbaar op https://legalsmart.partena-professional.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.