Federal Learning Account: begin de opleidingen van je werknemers te registreren!

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 02/04/2024 - 12:43
Laatste update: 02/04/2024 - 12:46

De Federal Learning Account (FLA) is in werking getreden op 1 april 2024.

De FLA is een digitale applicatie die werknemers in de privésector een algemeen overzicht van hun opleidingsrechten geeft.

De applicatie baseert zich daarbij voornamelijk op de gegevens die je er zelf hebt ingevoerd.

Welke werknemersgegevens zijn opgenomen in de FLA?

Voor elke geregistreerde werknemer vermeldt de FLA het aantal opleidingsdagen waarop hij recht heeft, het aantal al gevolgde opleidingsdagen, het aantal resterende of over te dragen dagen, de al gevolgde opleidingen, enz. 

Wat moet je concreet doen?

Als werkgever moet je, binnen strikte termijnen, bepaalde werknemersgegevens in de FLA registreren, zoals de opleidingen die de werknemer tijdens het kwartaal heeft gevolgd, het aantal dagen dat in rekening is gebracht van zijn opleidingsrecht, enz.

De FLA is sinds 1 april 2024 beschikbaar op www.FederalLearningAccount.be.

De applicatie zal vanaf 1 juni 2024 als volledig operationeel worden beschouwd.

Vanaf die datum heb je 6 maanden de tijd om de gegevens van je werknemers met betrekking tot het jaar 2024 te registreren, ongeacht of ze op 1 januari 2024 al in dienst waren of na 1 januari zijn aangeworven. 

Je zal dus de nodige stappen moeten ondernemen vóór 1 december 2024. 

Meer informatie vind je op www.FederalLearningAccount.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.