De premie kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 17/08/2023 - 14:05
Laatste update: 17/08/2023 - 14:10

Vanaf 1 september 2023 zijn er 2 nieuwe premies voor werkplekleren in Vlaanderen.

De premie kwalificerend werkplekleren: deze premie stimuleert ondernemingen om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent.

De leerlingenpremie alternerende opleiding: deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden.

Premie kwalificerend werkplekleren (voor de onderneming)

Voorwaarden:

 • De vestiging waar de opleiding plaatsvindt ligt in het Vlaams Gewest.
 • De duur van de opleiding bedraagt ten minste 4 maanden.
 • Het gaat om een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs, een duale opleiding in het volwassenenonderwijs of een graduaatsopleiding Verpleegkunde.
 • De onderneming wijst een mentor aan.

Aanvraag:

 • De aanvraag van de premie gebeurt door de registratie van deze overeenkomst bij het departement WSE van de Vlaamse overheid.

Bedrag:

 • De premie voor de onderneming bedraagt per lerende: 600 euro als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt en 1000 euro als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.
 • De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende.

Leerlingenpremie (voor de leerling)

Voorwaarden:

 • De leerling woont in het Vlaams Gewest.
 • De duur van de opleiding bedraagt ten minste 4 maanden.
 • De leerling heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs: OAO, SAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Aanvraag:

 • De aanvraag van de premie gebeurt door de registratie van deze overeenkomst bij het departement WSE van de Vlaamse overheid.

Bedrag:

 • De premie voor de leerling bedraagt 500 euro
 • De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De leerling kan de premie maximaal 3 keer ontvangen.

Meer informatie

https://www.vlaanderen.be/premie-kwalificerend-werkplekleren

https://www.vlaanderen.be/leerlingenpremie-alternerende-opleiding

 

Bron: Op 14 juli werd het uitvoeringsbesluit premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Opgelet: Deze regelgeving werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.