De jobbonus

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 11/10/2022 - 11:37
Laatste update: 02/11/2022 - 10:10

De septemberverklaring van de Vlaamse Regering kondigt een dubbele uitbreiding aan van de Vlaamse jobbonus: er komt eenmalig 100 EUR bij voor alle personen die de jobbonus ontvangen, en vanaf 2023 wordt de doelgroep uitgebreid door het optrekken van de loongrens.

In een vorige infoflash gaven we reeds de nodige informatie over de nog heel nieuwe maatregel van de jobbonus. Vanaf 2022 kunnen werknemers met een loon van minder dan 2.500 EUR bruto een jobbonus ontvangen, waarvan het bedrag tussen de 20 en de 600 EUR ligt.

De Vlaamse Regering kondigt nu 2 wijzigingen aan met betrekking tot de jobbonus.

In 2022

In 2022 wordt er eenmalig 100 EUR bij het bedrag van de jobbonus geteld. Wie recht heeft op 600 EUR, krijgt dit jaar 700 EUR. Wie recht heeft op 20 EUR, krijgt dit jaar 120 EUR. Dit naar aanleiding van de gestegen energiekosten.

Deze bepaling werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31.10.2022.

In 2023

Vanaf 2023 wijzigt de doelgroep van de jobbonus:

  • De loongrens verhoogt van 2.500 EUR naar 2.700 EUR bruto per maand voor de eerste 2 kwartalen van 2023. Deze loongrens stijgt nogmaals naar 2.900 EUR voor de tweede helft van 2023. Op deze manier komen meer werknemers in aanmerking voor de jobbonus.
  • De ondergrens van de loonbonus wordt ook gewijzigd: momenteel krijgen werknemers met lonen tot 1.800 EUR de maximumbonus van 600 EUR, dit wordt bijgesteld naar een loon van 1.950 EUR. Dit wil zeggen dat meer werknemers van de maximumbonus kunnen genieten.
  • Ook het minimumbedrag van de bonus wijzigt. In 2022 wordt de jobbonus uitbetaald vanaf 20 EUR voor wie voltijds werkt, in 2023 pas vanaf 50 EUR.

Opgelet: bovenstaande bepalingen worden enkel vermeld in een persbericht van de Vlaamse overheid. Dit werd nog niet uitgewerkt in wetgevende teksten. Wij houden u verder op de hoogte.

Meer informatie

Bron: https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/uitbreiding-van-de-jobbonus

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.