Covid-19: onbeperkte tewerkstelling van studenten ook tijdens het 2e kwartaal 2022 voor zorgsector en onderwijs

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 16/05/2022 - 14:42
Laatste update: 16/05/2022 - 16:16

De zorgsector en het onderwijs kunnen een kwartaal langer onbeperkt gebruik maken van goedkope studentenarbeid    

Studenten met solidariteitsbijdrage: gewone regel

Studenten zijn in de sociale zekerheid vrijgesteld van gewone bijdragen, voor maximum 475 uren per kalenderjaar (het “contingent”).

Voor die 475 uren is er een specifieke solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Covid-maatregel in het 2e kwartaal 2022 beperkt tot zorgsector en onderwijs

In het 1e kwartaal 2022 werden de uren studentenarbeid niet aangerekend op het contingent van 475 uren voor 2022, zonder limiet in zorgsector en onderwijs en voor maximum 45 uren in alle andere sectoren.  Zie onze Infoflash van 16 februari 2022

De maatregel wordt met een kwartaal verlengd, maar enkel voor zorgsector en onderwijs.

In beide sectoren worden de uren studentenarbeid, gepresteerd in het 2e kwartaal 2022, verder geneutraliseerd d.w.z.  NIET aangerekend op het contingent (475 uren) van 2022.

De zorgsector afbakenen

De zorgsector is verspreid over verschillende types instellingen.  In de private sector op wordt de zorgsector geïdentificeerd op basis van het paritair comité, in de openbare sector op basis van de NACE-code.  De vaccinatiecentra en de centra voor contactopsporing worden toegevoegd aan het toepassingsgebied.

Private sector

PC 318: diensten voor gezins- en bejaardenhulp

PC 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en - diensten

PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

PC 322: uitzendsector en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de bovenvermelde paritaire comités

Openbare sector

NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996, 88999  

Private en openbare sector

Worden voor deze maatregel eveneens gerekend tot de zorgsector:

  • Private en openbare instellingen en centra belast met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
  • Private en openbare instellingen of diensten belast met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19,  voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Dimona

Het contingent wordt opgevolgd via de aangifte dimona, die specifiek is voor studenten (dimona “STU”).

Voor het onderwijs en de zorgsector wordt de dimona “STU” gekoppeld aan een specifieke opvolging door de RSZ, die analoog zal zijn aan de toepassing voor de eerdere kwartalen met neutralisering:

  • De RSZ beheert een lijst (een bestand) met de individuele werkgevers die behoren tot de sectoren zorg en onderwijs, en koppelt die lijst aan de database dimona
  • Werkgevers van zorg en onderwijs doen een gewone dimona “STU” met opgave van de te presteren uren
  • Bij registratie van een dimona STU controleert de database dimona of de indiener een werkgever is van de lijst “zorg/onderwijs”
  • Indien JA, dan worden de uren niet afgetrokken van het contingent van 475 uren
  • In de online teller met het beschikbare contingent worden de uren in zorg & onderwijs geneutraliseerd
  • In de dmfa gebeuren de controles voor deze werkgevers/studenten rekening houdend met het feit dat het contingent niet vermindert met de aangegeven uren

Praktisch

De verlenging voor het 2e kwartaal is laattijdig aangenomen in de Kamer. Reeds ingediende dimona “STU” moeten niet opnieuw verricht worden, indien ze geregistreerd werden zonder foutboodschap van overschrijding contingent 2022.

 

Bron: Wetsvoorstel houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19, Kamer doc. 2610/001, aangenomen)

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.