Coronavirus: steunmaatregel van de RSZ

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 12/03/2020 - 10:12
Laatste update: 13/03/2020 - 08:35

Als uw onderneming in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van het coronavirus, dan kan u aan de RSZ vragen om uw sociale bijdragen in termijnen te betalen. Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional, legt ons uit.

Om welke bijdragen gaat het?

Voor het 1e en 2e kwartaal van 2020 kan u een minnelijk afbetalingsplan vragen bij de RSZ.

Met dit minnelijk afbetalingsplan doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden.

Hebt u al uw RSZ-bijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Welke procedure moet worden gevolgd?

Dit plan moet worden aangevraagd bij de RSZ volgens de gebruikelijke procedure die u via deze link vindt.

In het vakje ‘Motivering’ vermeldt u de financiële impact van het coronavirus op uw onderneming.

Meer info over de impact van het coronavirus?

Raadpleeg onze infoflashes van 10 maart 2020 en van 11 maart 2020.

 

Bron: www.socialsecurity.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.