Coronacrisis: tijdelijke werkloosheid na 31 augustus

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 17/07/2020 - 14:16
Laatste update: 22/07/2020 - 13:12

De soepele tijdelijke werkloosheid “overmacht” als algemene maatregel loopt af op 31 augustus. Na die datum kunnen enkel ondernemingen, die al voor 20% beroep deden op het systeem,  er verder gebruik van maken. Lees verder voor de principes, over de praktische aspecten zullen wij later informeren.

Overgangsregeling met twee groepen ondernemingen

Van 1 september tot 31 december 2020 komen we in de overgangsregeling met twee groepen van ondernemingen:

 1. ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het 2e kwartaal 2020 kunnen verder beroep doen op de soepele werkloosheid overmacht corona, op voorwaarde dat ze daartoe een aanvraag indienen;
 2. andere ondernemingen moeten overschakelen op het gewone stelsel van economische werkloosheid resp. schorsing bedienden, weliswaar tijdelijk soepeler georganiseerd. Zie onze infoflash van 9 juli 2020

Het oorspronkelijk plan om de verlenging te beperken tot de sectoren met het grootste omzetverlies (horeca, toerisme, evenementen…) is verlaten. We moeten echter nuanceren:

 • sectoren die tijdens het tweede kwartaal een verplichte sluiting kenden, voldoen sowieso aan het criterium van 20%
 • voor de toekomst is voorzien dat sectoren, getroffen door nieuwe sanitaire maatregelen, door de Minister van Werk bij groep 1 zullen ingedeeld worden

Het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid

Er wordt gewerkt met één cijfermatig criterium, met name het percentage tijdelijke werkloosheid in de dmfa (= kwartaalaangifte aan de RSZ) van het tweede kwartaal 2020.

We vertrekken van een breuk, op basis van de prestatiecodes in de dmfa 2e kwartaal 2020

In de teller:

De som van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona,  werkloosheid economische redenen en schorsing bedienden.

Dmfa: resp. prestatiecodes 77, 71 en 76

In de noemer:

De som van alle dagen waarop de werkgever in theorie tijdelijke werkloosheid had kunnen invoeren

Dmfa: prestatiecodes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 

Deze reeks bevat niet alle prestatiecodes, want bepaalde dagen waarop de werkgever geen impact heeft en/of die het resultaat zouden vervalsen worden uit de noemer gehaald:

 • toegestane, onbetaalde afwezigheid (prestatiecode 30)
 • arbeidsongeschiktheid vergoed via een sociale uitkering (prestatiecodes 50, 51, 52).

De breuk wordt globaal samengesteld voor de hele onderneming, arbeiders en bedienden samen. Alle dagen tellen voor 1, of het nu volledige dan wel onvolledige dagen zijn en ongeacht het regime (voltijds, deeltijds) van de werknemer in kwestie.

Als het resultaat van de breuk minstens 20% uitkomt mag de onderneming na 31 augustus verder de soepele tijdelijke werkloosheid overmacht toepassen.

Voorbeeld

Onderneming met 10 voltijdse werknemers, waarvan 1 langdurig ziek vergoed door RIZIV.

De 9 andere werknemers zijn elk 1 dag/week werkloos geweest, en hebben in totaal 60 andere afwezigheidsdagen (feestdagen, vakantie, klein verlet…)

We bepalen de breuk met de gegevens van de dmfa 2/2020

Teller:  9 werknemers x 1 dag x 13 weken = 117

Noemer: 9 werknemers x 65 dagen = 585 (65 dagen langdurige ziekte mogen eruit)

117/585 = 20%, dus criterium voldaan

De voorafgaande aanvraag

Gebruik van het soepele werkloosheidsstelsel na 31 augustus veronderstelt een voorafgaande aanvraag, met een verklaring over de invulling van het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal 2020.

De aanvraag gebeurt via het nieuw formulier C106A-CORONA, dat weldra beschikbaar zal zijn op de website van de RVA.

Het is nog niet duidelijk hoe dit formulier wordt ingediend (papier, electronisch) en wat de indieningstermijn is.  Wij informeren opnieuw van zodra het model en de formaliteiten gepubliceerd zijn.

Controles door de RVA

De RVA zal het aanvraagformulier voorafgaand formeel controleren, d.w.z. nazien of het de verplichte gegevens bevat en binnen de termijn is ingediend.

Pas achteraf zal de RVA controles uitvoeren op invulling van het criterium, d.w.z. nagaan of de voorwaarde 20% tijdelijke werkloosheid is vervuld op basis van de dmfa tweede kwartaal 2020. Het is voor de RVA perfect mogelijk alle betrokken werkgevers te controleren, via eenvoudige exploitatie van de dmfa.

Meer detail over timing en organisatie van deze controles is nog niet bekend, wij informeren u van zodra mogelijk.

Sanctie

De werkgever die de soepele regeling werkloosheid overmacht onterecht heeft gebruikt, dus bij minder dan 20% tijdelijke werkloosheid in de dmfa van het 2e kwartaal 2020, is loon verschuldigd voor de betrokken werkloosheidsdagen.

Het is niet duidelijk of de wetgever alsnog een specifieke (minder zware) sanctie zal voorzien.

Soepele tijdelijke werkloosheid corona

Het gaat om de verdere toepassing van de minimale procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, die we kennen sinds 13 maart.  

Voor de werkgever betekent dit:

 • elke vorm van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis is werkloosheid overmacht
 • geen voorafgaande mededeling aan de RVA
 • geen uitkeringsaanvraag (ASR werkloosheid scenario 2)
 • geen afleveren controlekaart C3.2A, geen validatieboek
 • uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR werkloosheid scenario 5) met code “aard van de dag” 5.4 en reden “overmacht-coronavirus”

Voor de werknemer betekent dit:

 • éénmalige uitkeringsaanvraag via de C.3.2 –WERKNEMER-CORONA

       Bij werkloosheid ingevolge een afgelast evenement moet  het formulier  C.3.2 –WERKNEMER-CORONA –EVENEMENTEN             gebruikt worden

 • vrijstelling bijhouden controlekaart C.3.2A
 • geen toelaatbaarheidsvoorwaarde, dus geen beroepsverleden te bewijzen
 • werkloosheidsuitkering 70% van het begrensd loon (€ 2.754,76/maand)
 • aanvulling door de RVA van € 5,63/dag
 • op de uitkering een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%
 • soepele vergoedingsvoorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft de cumulatie met een zelfstandige activiteit of een activiteit als vrijwilliger, of wat betreft de cumulatie met een pensioen…

Ondernemingen die niet voldoen aan het criterium van 20% tijdelijke werkloosheid

Deze ondernemingen moeten overschakelen naar een gewoon stelsel van economische werkloosheid resp. schorsing bedienden.  Tot 31 december 2020 zijn beide stelsels versoepeld. Meer detail in onze Infoflash van 9 juli 2020

 

Bron: Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegende verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1), BS 17 juli 2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.