Brussels Hoofdstedelijk Gewest: steunmaatregelen voor bedrijven

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 03/04/2024 - 07:50
Laatste update: 03/04/2024 - 07:50

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wijzigt en vereenvoudigt zijn steunmaatregelen voor bedrijven. 

In dit artikel nemen we twee ervan onder de loep. Op de website Brussel Economie en Werkgelegenheid vind je een overzicht van alle steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die hebben betrekking op investeringen, opleidingen, de aanwerving van werknemers, coworking, de opstart van een bedrijfsproject, de economische transitie (onder meer de aanschaf van een bakfiets of een fietskar) en de digitalisering. De wijzigingen zijn in werking getreden op 26 maart 2024.

Steun voor opleidingen 

Deze steunmaatregel richt zich tot micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die hun werknemers (behalve uitzendkrachten en studenten) externe opleidingen aanbieden.

Die opleidingen hebben tot doel de werking of de economische ontwikkeling van de begunstigde te verbeteren en duren maximaal 6 maanden. De steun omvat onder meer taalopleidingen, technische opleidingen, juridische opleidingen, management-, bedrijfskunde- of marketingopleidingen, enz. Conferenties en seminars zijn uitgesloten.

De steun bedraagt 40% van de uitgaven die in aanmerking komen, met een maximum van 5.000 EUR per opleiding. Het aantal gesubsidieerde opleidingen is beperkt tot 10 per begunstigde per kalenderjaar. 

Als je bedrijf aan bepaalde criteria voldoet, kan een hoger bedrag worden toegekend.

Steun voor aanwerving 

Deze maatregel is bedoeld voor micro-ondernemingen die een extra werknemer in dienst nemen, waarbij die persoon minstens halftijds werkt in het raam van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Ook gelden er bepaalde voorwaarden.

Op het ogenblik van de steunaanvraag moet je minstens één voltijds equivalent met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (behalve uitzendkrachten) in dienst hebben. De extra werknemer mag dus niet je eerste werknemer zijn. 

De extra werknemer verhoogt het aantal medewerkers die je in dienst hebt ten opzichte van je personeelsbestand 12 maanden vóór je steunaanvraag (of op het ogenblik van je inschrijving bij de KBO als je er minder dan 12 maanden bent ingeschreven).

Het basisbedrag van de steun is 5.000 EUR. Als je bedrijf of de aangeworven werknemer aan bepaalde criteria voldoet (vb. Activa-kaart), kan dat bedrag oplopen tot 15.000 EUR. Het bedrag van de steun wordt berekend in verhouding tot de werktijd van de nieuw aangeworven werknemer en mag niet hoger zijn dan het bedrag van zijn brutoloon tijdens de periode waarvoor de steun wordt verleend (exclusief socialezekerheidsbijdragen).

Meer informatie over deze steunmaatregelen (voorwaarden, uitgesloten sectoren, enz.) vind je op website van Brussel Werkgelegenheid

Je kan de steun online aanvragen op dezelfde website.

Bronnen: 

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2024 betreffende de aanwervingssteun, B.S. 15.03.2024;
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2024 betreffende de steun voor opleiding, B.S. 15.03.2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.