Brussels Hoofdstedelijk Gewest: getroffen door de Brexit? Vraag nu je premie aan!

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 02/10/2023 - 11:00
Laatste update: 02/10/2023 - 11:02

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet 10 premies voor Brusselse ondernemingen die getroffen worden door de Brexit. Een daarvan betreft de personeelskosten.

Wie kan deze premie krijgen?

Je komt in aanmerking voor deze tijdelijke premie als je onderneming:

  • Is ingeschreven in de KBO sinds 31 december 2019;
  • Op het ogenblik van de aanvraag een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, die ingeschreven is in de KBO sinds 31 december 2019, er een economische activiteit uitvoert en er beschikt over personeel en eigen goederen die specifiek voor hem bestemd zijn; 
  • Geen overheidsonderneming of vzw is;
  • Geen activiteit uitoefent die vermeld staat in deze lijst;
  • Voldoet aan haar specifieke verplichtingen als je actief bent in de horecasector (code 55 - Verschaffen van accommodatie);
  • Niet meer dan € 200.000 de minimis-steun ontvangen heeft tijdens het huidige en de twee vorige belastingjaren.

Welke kosten worden gedekt door deze premie?

Deze premie wordt gebruikt om de personeelskosten te dekken voor een of meer werknemers van je onderneming in het kader van je handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

De werknemer moet tussen 1 januari 2020 en 31 december 2023 minstens 3 opeenvolgende maanden in dienst zijn van je onderneming.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bestaat uit een vast maandelijks bedrag van € 3.000 voor een voltijds aangeworven werknemer. Dit bedrag wordt berekend naar rato van de tijd die de werknemer besteedt aan uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk.

Wat moet je doen?

Je moet een aanvraag indienen op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid, uiterlijk op 6 november 2023.

Raadpleeg ook zeker dezelfde site voor meer info over je verplichtingen en de andere soorten premies die je kan ontvangen.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2023 betreffende steun voor ondernemingen die negatieve gevolgen van de Brexit ondervinden in hun internationale activiteiten, B.S. 11.09.2023

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.