Betaald educatief verlof: loongrens 2023-2024

Auteur: Anne Ghysels (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 06/12/2023 - 14:33
Laatste update: 06/12/2023 - 14:35

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normale loon op de gewone tijdstippen. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

Tot nu toe werd dit bedrag elk jaar vastgesteld bij Koninklijk Besluit.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt dit bedrag elk jaar op 1 september automatisch geïndexeerd, zonder dat er telkens een nieuwe wettekst nodig is. Het bedrag waarop het normale loon in het vorige schooljaar is begrensd, moet evenveel keer met 2% verhoogd worden als de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex overschreden heeft in de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het vorige schooljaar.

Voor het schooljaar 2023-2024 (van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024) is dit begrensde bedrag vastgesteld op € 3.500.

Bron: wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, artikel 12, BS 23.11.2023

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.