Arbeidsdeal: Variabele deeltijdse werkroosters

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 24/11/2022 - 16:14
Laatste update: 24/11/2022 - 16:16

Zoals aangekondigd is de arbeidsdeal met het oog op het verhogen van de werkgelegenheidsgraad gepubliceerd. Het arbeidsrooster van deeltijdse werknemers met een variabel rooster moet voortaan minstens 7 werkdagen van tevoren worden uitgehangen. Er bestaan echter sectorale afwijkingen.

Verlenging van de termijn

Deeltijdse werknemers met een variabel rooster moeten binnen een bepaalde termijn kennis kunnen nemen van hun rooster. Tot nu toe was de werkgever verplicht de werknemers ten minste 5 werkdagen van tevoren in kennis te stellen. Deze termijn wordt verlengd naar 7 werkdagen.

De maatregel treedt in werking op 20 november 2022. Werkgevers die deze termijn van 7 werkdagen nog niet naleven, hebben evenwel tot 20 augustus 2023 de tijd om hun arbeidsreglement in orde te brengen. Ondertussen kunnen zij de termijn van 5 werkdagen blijven toepassen.

Sectorale afwijkingen

Tot nu toe konden sectoren van de periode van 5 werkdagen afwijken en deze termijn terugbrengen tot minimaal 1 dag door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te sluiten. Sectoren zullen nog steeds kunnen afwijken van de termijn van 7 dagen, maar de nieuwe afwijkende periode moet ten minste 3 werkdagen bedragen.

Voor 5 sectoren zijn evenwel overgangsbepalingen vastgelegd.

De horeca en de textielverzorging

In de sector van het hotelbedrijf (PC 302) en in de sector textielverzorging (PC 110) bestaat een cao die voorziet in een periode van minder dan 3 werkdagen. In de horeca hebben werkgevers de mogelijkheid om werknemers 48 uur van tevoren te verwittigen, mits zij toestemming krijgen van het paritair comité. In de sector van de textielverzorging is er ook een sectorspecifieke procedure die toelaat dat de termijn verkort wordt tot 1 werkdag.

Deze twee sectoren kunnen tot het einde van het jaar een nieuwe cao sluiten om deze afwijkende regeling te verlengen. Indien dit niet gebeurt, wordt de termijn in deze twee sectoren vanaf 1 januari 2023 verlengd tot 3 werkdagen.

Behoud van bestaande cao's in 3 andere sectoren

In de volgende 3 sectoren blijven de huidige cao's ook na 31 december 2022 van kracht:

  • PC 121: de schoonmaaksector: 24 uur in geval van onvoorziene noodzakelijkheid en met instemming van de werknemer.
  • PC 145: tuinbouwbedrijven: 48 uur.
  • PC 200: alleen voor autorijscholen: één werkdag van tevoren.

Hulp nodig om uw arbeidsreglement aan te passen?

Deze wijziging treedt in werking op 20 november 2022. U heeft echter een termijn van 9 maanden om dit in orde te brengen.

Heeft u hulp nodig om uw arbeidsreglement aan te passen? Neem dan zeker contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

 

Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 10 november 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.