31 maart 2023: einde van sommige steunmaatregelen

Auteur: Legal Knowledge (-)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 17/03/2023 - 17:13
Laatste update: 22/03/2023 - 07:50

Er werden verschillende maatregelen genomen om de werkgevers in staat te stellen het hoofd te bieden aan de verschillende crisissen waarmee ze de afgelopen jaren geconfronteerd werden.

Sommige maatregelen lopen af op 31 maart 2023.

Het betreft:

  • het vaccinatieverlof: vanaf 1 april 2023 moet een werknemer die afwezig wenst te blijven van het werk om zich te laten vaccineren, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust gebruiken (behoudens andersluidende bepaling van het paritair comité of de onderneming);
  • tijdelijke werkloosheid ‘energie’; de werkgever die vanaf 1 april 2023 wil overstappen naar het stelsel van klassieke economische werkloosheid zal de algemene (klassieke) regels moeten naleven die van kracht zijn voor dit type werkloosheid;
  • de bedragen (of inkomensdrempels) voor de berekening van de voor beslag of overdracht vatbare gedeelten: vanaf 1 april 2023 worden de gebruikelijke referentie-inkomensgrenzen opnieuw van toepassing;
  • de neutralisatie van het aantal uren die een student gepresteerd heeft in de zorgsector voor het contingent van 600 uren; vanaf 1 april 2023 zullen de uren die in de zorgsector gepresteerd worden, meegeteld worden voor het jaarlijks contingent van 600 uren;
  • de vrijstelling van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen en de specifieke belastingregeling (afzonderlijke belasting tegen 33%) voor gepensioneerden die in de zorgsector werken; vanaf 1 april 2023 zullen gepensioneerden die actief zijn in de zorgsector persoonlijke bijdragen aan de RSZ verschuldigd zijn en zullen hun bezoldigingen tegen het progressief tarief belast worden.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.