Tijdelijke werkloosheid overmacht in geval van quarantaine bij werknemers: vereenvoudigde procedure voor alle werkgevers

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Op 6 november 2020 heeft de federale regering beslist om de vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden).

Bijgevolg kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die te wijten is aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht, ongeacht of de werkgever al dan niet erkend is als bedrijf dat bijzonder zwaar getroffen is door de crisis of al dan niet behoort tot een sector die bijzonder zwaar getroffen is door de crisis.

Die maatregel is van toepassing van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. 

Meer informatie vindt u in "Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid “corona” voor alle ondernemingen”.

De vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht is ook van toepassing op werknemers die afwezig zijn omdat ze in quarantaine zijn geplaatst.

Werknemers in quarantaine: principes

Als een van uw werknemers in quarantaine is geplaatst, moet hij u daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Als u hem daar om vraagt, moet hij u ook een quarantainegetuigschrift kunnen voorleggen.

Ter herinnering, het quarantainegetuigschrift wordt door de behandelende geneesheer afgeleverd aan de werknemer die, aangezien hij in quarantaine is geplaatst, wel geschikt is om te werken maar zich niet mag verplaatsen om naar het werk te gaan (zie onze Infoflash “Coronavirus: het ‘quarantainegetuigschrift’  is officieel”).

Het quarantainegetuigschrift kan ook naar uw werknemer zijn verstuurd via “Contact tracing”.

Arbeidsovereenkomst en vergoeding

Als uw werknemer die in quarantaine is geplaatst wel nog zijn werk kan uitvoeren, bijvoorbeeld door te telewerken, dan zal hij zijn gebruikelijke loon ten laste van u blijven ontvangen.

Als uw werknemer daarentegen zijn werk niet kan uitvoeren omdat hij in quarantaine werd geplaatst, dan wordt zijn overeenkomst geschorst wegens overmacht. Hij zal dus, in principe, aanspraak kunnen maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht van de RVA indien hij een quarantainegetuigschrift kan voorleggen.

Vergoeding via de vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht

Voor de dagen waarop hij afwezig is krijgt uw werknemer van de RVA een werkloosheidsuitkering die overeenstemt met 70 % van het begrensde loon (2 754,76 EUR per maand) vermeerderd met 5,63 EUR per dag.

Als gevolg van de beslissing van de regering om de vereenvoudigde procedure m.b.t. tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers, gelden uitsluitend de volgende formaliteiten :

  • u moet elke maand de dagen tijdelijke werkloosheid aangeven (ASR werkloosheid scenario 5), met de code 5.4 voor de “aard van de dag” en “coronavirus” als reden;
  • uw werknemer moet bij zijn uitbetalingsinstelling een - eenmalige - uitkeringsaanvraag indienen via het formulier C.3.2 - WERKNEMER-CORONA.

Meer informatie vindt u in "Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid “corona” voor alle ondernemingen”.

Bovendien moet u het quarantainegetuigschrift dat de werknemer u heeft bezorgd ter beschikking houden van RVA, in geval van controle.

Bronnen: Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid- 19 (II) tot ondersteuning van de  werknemers, B.S. 3 juli 2020 – 2e ed. ; RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.