Opnieuw soepele tijdelijke werkloosheid “corona” voor alle ondernemingen

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Datum:

Op 6 november heeft de federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aangekondigd, waaronder een nieuwe veralgemening van de soepele tijdelijke werkloosheid corona. Volgens de eerste berichten wordt de regeling die we kenden tot eind augustus opnieuw de norm.

Wat voorafgaat

Van maart tot augustus dit jaar was de procedure tijdelijke werkloosheid wegens corona voor alle ondernemingen herleid tot een absoluut minimum: het volstond de dagen werkloosheid op het einde van de maand te melden aan de RVA, via de ASR werkloosheid scenario 5.

Na 31 augustus kon een beperkt aantal “zwaar getroffen” sectoren en ondernemingen die soepele procedure verderzetten. Alle andere ondernemingen moesten overgaan naar  economische werkloosheid, met de gewone aanvraag- en procedureregels.

De nieuwe lockdown, bovenop de explosie van het aantal quarantainegevallen, is een kantelmoment dat de overheid heeft doen beslissen om de soepele corona-werkloosheid terug open te stellen voor alle ondernemingen.

Periode nieuwe versoepeling

De versoepeling gaat retroactief in op 1 oktober 2020 en zal lopen tot 31 maart 2021, eventueel nog verlengbaar.

In de praktijk gaat de versoepeling in met de maand november, want oktober is reeds verwerkt in de loonadministratie.

De “theoretische” retroactiviteit moet de RVA toelaten bepaalde dossiers te deblokkeren, bv. wanneer overmacht-corona werd aangevraagd door een onderneming die niet werd beschouwd als zwaar getroffen. Het is niet de bedoeling dat ondernemingen, die de maand oktober correct hebben aangegeven met economische werkloosheid of gewone overmacht (bv. bij quarantaine), systematisch hun ASR werkloosheid voor oktober omzetten naar werkloosheid overmacht-corona.

Impact versoepeling

Elke tijdelijke werkloosheid wegens corona is opnieuw werkloosheid overmacht-corona, zonder voorafgaande aanvraag door de werkgever. Het volstaat op het einde van de maand de dagen werkloosheid te melden aan de RVA, via de ASR werkloosheid scenario 5.

Het soepel systeem is opnieuw toegankelijk voor alle werkgevers van alle sectoren.  De beperking tot “zwaar getroffen” sectoren/ondernemingen valt dus weg.

Valt ook weg: de speciale behandeling bij quarantaine van de werknemer of bij sluiting van de school waar zijn kind de lessen volgt. Beide situaties worden in alle ondernemingen beschouwd als  werkloosheid overmacht – corona, zonder extra bewijsvoering naar de RVA. Een attest (resp. van de huisarts of van de school) is dus niet langer vereist voor de RVA, maar blijft in principe wél van toepassing in de relatie werkgever/werknemer.     

Werkgevers die na 31 augustus zijn overgegaan naar regeling economische werkloosheid,  kunnen  overschakelen naar werkloosheid overmacht-corona. Het volstaat op het einde van de maand een ASR scenario 5 in te dienen met de werkloosheidsdagen gecodeerd als overmacht corona.

Werkloosheid overmacht- corona in de praktijk

Het scenario dat we kennen van de periode maart-augustus wordt opnieuw de norm.

Voor de werkgever betekent dit:

 • elke vorm van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis is werkloosheid overmacht
 • geen voorafgaande mededeling aan de RVA
 • geen uitkeringsaanvraag (ASR werkloosheid scenario 2)
 • geen aflevering controlekaarten C.3.2A
 • uitsluitend een maandelijkse aangifte van de dagen tijdelijke werkloosheid (ASR werkloosheid scenario 5) met code “aard van de dag” 5.4 en reden “overmacht-coronavirus”

Voor de werknemer betekent dit:

 • éénmalige uitkeringsaanvraag via de C.3.2 –WERKNEMER-CORONA
  Bij werkloosheid ingevolge een afgelast evenement moet  het formulier  C.3.2 –WERKNEMER-CORONA –EVENEMENTEN gebruikt worden
 • vrijstelling bijhouden controlekaart C.3.2A
 • werkloosheidsuitkering 70% van het begrensd loon (€ 2.754,76/maand)
 • aanvulling door de RVA van € 5,63/dag
 • op de uitkering een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15%
 • geen toelaatbaarheidsvoorwaarde, dus geen beroepsverleden te bewijzen

Meldingsplicht blijft!

De verplichting om de werkloos gestelde werknemers te informeren, ingevoerd in juli 2020,  blijft bestaan.  Zie onze Infoflash van 8 juli 2020

Bron: Persbericht federale regering van 6 november 2020

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.