Coronavirus: het ‘quarantainegetuigschrift’ is officieel

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

Artsen zullen voortaan voor raadplegingen met of zonder fysiek contact twee soorten medische getuigschriften gebruiken: een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid en een quarantainegetuigschrift.

Dat blijkt uit een mededeling van het RIZIV op zijn website.

Welk getuigschrift voor welke situatie?

Afhankelijk van de situatie zal de arts volgend getuigschrift afleveren:

  • een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid 'COVID-19-periode' als de persoon niet arbeidsgeschikt is;
  • of een quarantainegetuigschrift ‘COVID-19-periode' als de persoon arbeidsgeschikt is, maar zich niet mag verplaatsen en zich niet naar zijn werkplek mag begeven.

Wat zijn de gevolgen voor de werknemer en de werkgever?

Door een van beide getuigschriften aan de werkgever te bezorgen, zal die gemakkelijker kunnen bepalen in welke situatie de werknemer zich bevindt en wat de eraan verbonden gevolgen zijn.

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Als de werknemer aan zijn werkgever een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgt, gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid. Na een eventuele periode van gewaarborgd loon ten laste van de werkgever, zal de werknemer een uitkering van het ziekenfonds ontvangen.

Quarantainegetuigschrift

Als de werknemer aan zijn werkgever een quarantainegetuigschrift bezorgt, kunnen er zich twee gevallen voordoen:

  • telewerk is mogelijk: in dat geval zal hij zijn normale loon ontvangen ten laste van de werkgever;
  • telewerk is niet mogelijk: in dat geval zal hij, in principe, een tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht kunnen ontvangen ten laste van de RVA.

Bron: RIZIV

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.