Tijdelijke maatregelen om personeelsuitval op te vangen: wat staat er in het akkoord van de sociale partners?

Auteur: Legal Knowledge (Legal Expert)
Datum:

Op vrijdag 21 januari 2022 hebben de sociale partners in de Groep van 10 een akkoord bereikt over de tijdelijke maatregelen die de werkgevers in alle sectoren zouden kunnen nemen om personeelsuitval op te vangen als gevolg van de virulentie van de omikron-variant.

Deze maatregelen, die de regering nog moet bekrachtigen, zouden tot 28 februari 2022 van toepassing zijn.

Het doel van deze maatregelen is het inschakelen te vergemakkelijken van tijdelijk werklozen, mensen in SWT, werknemers met tijdskrediet of thematisch verlof, gepensioneerden, studenten en asielzoekers.

We voegen hier nog aan toe dat in een wetsontwerp dat in de Kamer werd ingediend, tot 31 maart 2022 voorzien wordt in de toepassing van soortgelijke maatregelen voor werkgevers in de zorgsector en het onderwijs.

Zodra we meer details over deze maatregelen hebben, verneemt u dat van ons.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.