Tijdelijke coronamaatregelen: het formulier is beschikbaar

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Datum:

De FOD Werkgelegenheid heeft op zijn website een "Aanvraagformulier voor tijdelijke coronamaatregelen" gepubliceerd waarmee werkgevers (die aan de voorwaarden voldoen) kunnen worden erkend als een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, zodat ze een beroep kunnen doen op bepaalde tijdelijke maatregelen die zijn genomen als gevolg van de coronaviruscrisis.

Het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020 heeft vanaf 1 juli 2020 drie tijdelijke maatregelen ingevoerd voor ondernemingen die door de minister van Werk erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden:

Het formulier dat ter beschikking wordt gesteld door de FOD Werkgelegenheid voor de aanvraag tot erkenning als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden kan online worden ingediend als het ondertekend wordt via e-ID. Het kan ook worden teruggestuurd naar de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel.

Bron: FOD Werkgelegenheid.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.