Starterjobs voor jongeren uitgesteld

Auteur: Els Poelman
Datum:

Doordat de reglementering niet rond raakt, kunnen de starterjobs voor jongeren niet meer ingaan op 1 juli 2018.

STARTERJOBS: DE THEORIE

Starterjobs moeten jongeren zonder werkervaring goedkoper aan een job helpen. In onze infoflash van 1 juni 2018 leest u hoe die maatregel is opgevat:

  1. Het bruto baremaloon van de jongere wordt verminderd met een percentage afhankelijk van de leeftijd
  2. Om het netto verlies (wegens het lagere bruto) te compenseren betaalt de werkgever een maandelijkse netto toeslag
  3. Die netto toeslag wordt omgezet in een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

WAAR STAAN WE OP DIT OGENBLIK?

Formeel zijn starterjobs mogelijk vanaf 1 juli 2018. De wettekst die de werkgever toelaat het brutoloon te verminderen is gepubliceerd in het voorjaar van 2018, maar voor de toeslag (en de fiscale vrijstelling) moest een Koninklijk Besluit de modaliteiten uitwerken.

Echter: dat Koninklijk Besluit ontbreekt nog steeds, en intussen zijn bepaalde principes van de basiswet opnieuw ter discussie gesteld. Er zijn door regeringspartners voorstellen gelanceerd om de geplande netto premie om te zetten in een brutobedrag, om sectoren met degressieve jongerenlonen alsnog uit te sluiten …

Intussen naderen we 1 juli, en is het overleg over de reglementering nog volop bezig.

De oorspronkelijke timing is dus niet meer haalbaar.

CONCREET: UITSTEL, EN WACHTEN…

In de praktijk is een aanwerving in een starterjob voorlopig niet mogelijk.

Er is geen sluitend wettelijk kader voor de specifieke arbeidsovereenkomst en al evenmin voor een correcte loonverwerking.

We beschikken over betrouwbare informatie dat de regering de maatregel zal uitstellen, maar er is nog geen nieuwe ingangsdatum bepaald.

Wellicht worden bepaalde modaliteiten nog aangepast, dus ook inhoudelijk is het afwachten.

Dit dossier evolueert van dag tot dag, wij volgen het overleg in de Ministerraad en informeren opnieuw van zodra er meer duidelijkheid is.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.