Starterjobs voor jongeren uitgesteld

Auteur: Els Poelman
Datum:

Doordat de reglementering niet rond raakt, kunnen de starterjobs voor jongeren niet meer ingaan op 1 juli 2018.

STARTERJOBS: DE THEORIE

Starterjobs moeten jongeren zonder werkervaring goedkoper aan een job helpen. In onze infoflash van 1 juni 2018 leest u hoe die maatregel is opgevat:

  1. Het bruto baremaloon van de jongere wordt verminderd met een percentage afhankelijk van de leeftijd
  2. Om het netto verlies (wegens het lagere bruto) te compenseren betaalt de werkgever een maandelijkse netto toeslag
  3. Die netto toeslag wordt omgezet in een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing

WAAR STAAN WE OP DIT OGENBLIK?

Formeel zijn starterjobs mogelijk vanaf 1 juli 2018. De wettekst die de werkgever toelaat het brutoloon te verminderen is gepubliceerd in het voorjaar van 2018, maar voor de toeslag (en de fiscale vrijstelling) moest een Koninklijk Besluit de modaliteiten uitwerken.

Echter: dat Koninklijk Besluit ontbreekt nog steeds, en intussen zijn bepaalde principes van de basiswet opnieuw ter discussie gesteld. Er zijn door regeringspartners voorstellen gelanceerd om de geplande netto premie om te zetten in een brutobedrag, om sectoren met degressieve jongerenlonen alsnog uit te sluiten …

Intussen naderen we 1 juli, en is het overleg over de reglementering nog volop bezig.

De oorspronkelijke timing is dus niet meer haalbaar.

CONCREET: UITSTEL, EN WACHTEN…

In de praktijk is een aanwerving in een starterjob voorlopig niet mogelijk.

Er is geen sluitend wettelijk kader voor de specifieke arbeidsovereenkomst en al evenmin voor een correcte loonverwerking.

We beschikken over betrouwbare informatie dat de regering de maatregel zal uitstellen, maar er is nog geen nieuwe ingangsdatum bepaald.

Wellicht worden bepaalde modaliteiten nog aangepast, dus ook inhoudelijk is het afwachten.

Dit dossier evolueert van dag tot dag, wij volgen het overleg in de Ministerraad en informeren opnieuw van zodra er meer duidelijkheid is.