Mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget: tijd voor een update

Auteur: Peggy Criel
Datum:

1 maart 2019 is een belangrijke datum voor de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Ontdek de nieuwigheden in deze infoflash.  

Mobiliteitsvergoeding

Met de mobiliteitsvergoeding (of cash-for-car) kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsvergoeding. Deze vergoeding kent een voordelige fiscale en sociale behandeling.

Ruim een jaar na de invoering ervan werd de maatregel op diverse punten aangepast. Raadpleeg onze infoflash van 20 maart 2019 voor meer info. De wijzigingen werden ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en gelden vanaf 1 maart 2019.

Mobiliteitsbudget

Wanneer een werkgever beslist om het mobiliteitsbudget in te voeren in zijn onderneming, kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat budget kunnen de werknemers vrij besteden in 3 pijlers. Meer info vindt u terug in onze infoflash van 28 februari 2019.

Met de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad kan het mobiliteitsbudget officieel starten. Het nieuwe systeem geldt vanaf 1 maart 2019.

Beheer van het mobiliteitsbudget

Een koninklijk besluit legt de regels van het beheer van het mobiliteitsbudget vast.  

Het mobiliteitsbudget, na de eventuele aftrek van het deel dat wordt besteed aan een milieuvriendelijke bedrijfswagen, wordt in zijn geheel in een virtuele vorm ter beschikking gesteld van de werknemers. Dit kan bijvoorbeeld via een website of een app.

Op ieder ogenblik moeten werknemers toegang hebben tot een aantal inlichtingen over de stand van zaken van hun mobiliteitsbudget (o.a. startbedrag van het budget, de bestedingen in de tweede pijler, de geldigheidsdatum van het mobiliteitsbudget, het beschikbare saldo, …).

De werkgever creëert een mobiliteitsrekening op naam van de begunstigde werknemers. Deze rekening is een gegevensbank waarin het mobiliteitsbudget wordt geregistreerd en beheerd door de werkgever. De werkgever kan hiervoor een beroep doen op de diensten van een derde partij.

Lancering mobiliteitsbudget.be

Op de website www.mobiliteitsbudget.be worden de principes en de toepassingen van het mobiliteitsbudget op een eenvoudige manier uitgelegd. De website is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende administraties en zal regelmatig worden aangepast.

Bronnen: Wet van 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding, B.S. 29 maart 2019; Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, B.S. 29 maart 2019; Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, B.S. 29 maart 2019.