Mobiliteitsbudget weldra uit de startblokken

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Het mobiliteitsbudget zit in de laatste rechte lijn. Wilt u het systeem invoeren? Dan moet u nog wat geduld hebben. U kan de maatregel pas invoeren eenmaal hij gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Ook de modaliteiten voor het beheer van het mobiliteitsbudget moeten nog verschijnen.

Wat is mobiliteitsbudget?

Een werknemer kan zijn bedrijfswagen omruilen voor een mobiliteitsbudget.

Met dit budget kan de werknemer een milieuvriendelijke wagen kiezen. Het kan ook worden besteed aan alternatieve en duurzame vervoersmiddelen zoals een abonnement op het openbaar vervoer, een fiets, een deelauto of huisvestingskosten om dichter bij het werk te wonen. Het geld dat overblijft, wordt uitbetaald op het einde van het jaar. Er zijn dus drie budgetpijlers en een werknemer kiest zelf hoe hij het budget uitgeeft aan deze pijlers.

Vrijwillig of verplicht?

U beslist als werkgever of het systeem wordt ingevoerd binnen de onderneming of niet. Uw werknemer kiest ook vrij of hij wenst deel te nemen.

Door welke werkgevers? Voor welke werknemers?

De werkgever moet al sinds minstens 36 maanden bedrijfswagens ter beschikking stellen van een of meer werknemers. Voor jonge ondernemingen zijn bijzondere bepalingen voorzien.

De individuele werknemer moet sinds minstens 12 maanden in de loop van de laatste 36 maanden én gedurende 3 ononderbroken maanden voorafgaand aan de aanvraag tot toekenning van het mobiliteitsbudget over een bedrijfswagen hebben beschikt of ervoor in aanmerking komen. Die minimumtermijn geldt niet bij aanwerving.

Hoeveel bedraagt het budget?

Het bedrag van het budget is gelijk aan de totale jaarlijkse bruto kostprijs die u draagt voor de bedrijfswagen en alle bijbehorende kosten: de financieringskosten, de brandstofkosten, de solidariteitsbijdrage, de niet-aftrekbare btw, …

En wat met de sociale en fiscale behandeling?

Elke budgetpijler wordt fiscaal en sociaal anders behandeld.

Bij een keuze voor een milieuvriendelijker bedrijfswagen (pijler 1) zijn de gewone regels van toepassing. U betaalt een solidariteitsbijdrage en de werknemer betaalt belastingen op het voordeel van de bedrijfswagen.

De bedragen die de werknemer gebruikt voor de financiering van duurzaam vervoer (pijler 2) zijn volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belasting. 

Ontvangt de werknemer op het einde van het jaar nog een cashbedrag, dan betaalt enkel de werknemer een bijzondere bijdrage van 38,07 %. Het cashbedrag is vrijgesteld van belastingen.

Vanaf wanneer?

Het mobiliteitsbudget treedt normaal in werking op 1 maart 2019 maar u kan het pas effectief invoeren eenmaal de wet in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hou dus zeker onze infoflashes in de gaten.

Hoe het mobiliteitsbudget beheren? 

Het beheer van het mobiliteitsbudget wordt complex. Elke individuele werknemer zal het mobiliteitsbudget op een andere manier gebruiken. Om dit kluwen van info te beheren zal een koninklijk besluit de regels van het beheer vastleggen.

Bron: Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, Parl.St. Kamer 2018-2019, nr. 3381.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.