Horeca: wie moet een geregistreerde kassa hebben?

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Raad van State heeft op 14 oktober 2015 een arrest uitgevaardigd over het geregistreerd kassasysteem.

Daarmee heeft zij het advies van de auditeur opgevolgd die oordeelt dat de regel van 10 % gedeeltelijk in strijd is met de grondwet (zie onze Infoflash van 28 oktober 2015).

Welk gevolg wordt aan dit arrest gegeven?

De FOD Financiën heeft op zijn website de beslissing van het kernkabinet over het geregistreerd kassasysteem (GKS) gepubliceerd. Het kernkabinet heeft beslist om de wetgeving m.b.t. de horecaondernemingen die verplicht zijn om een geregistreerde kassa te hebben aan te passen.

De 10 %-regel [1] wordt afgeschaft en vervangen door deze regel: elke uitbating die ter plaatse maaltijden aanbiedt en waarvan de omzet uit voeding minstens € 25.000 (excl. btw) bedraagt is vanaf 1 januari 2016 verplicht btw-kassatickets uit te reiken door middel van een GKS.

Deze grens moet voor het eerst berekend worden op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.

De grens voor de verplichting om een geregistreerde kassa te hebben zal dus voortaan bepaald zijn op een omzet van € 25.000.

De FOD Financiën deelt aan de werkgevers ook de stappen mee die zij naargelang hun situatie moeten ondernemen (of niet). We hernemen hieronder de 3 gevallen die zich kunnen voordoen:

1. Uw onderneming valt nu voor het eerst onder de verplichting door de nieuwe grens:

  • U moet zich uiterlijk op 31.03.2016 registreren als horecaonderneming op de online GKS-applicatie van de FOD Financiën.
  • U moet uiterlijk op 30.06.2016 de levering van een kassasysteem en FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD Financiën geregistreerd hebben.
  • Uw GKS moet actief zijn uiterlijk op 31.12.2016. U moet dus tijdig de VSC (VAT signing card) aanvragen om een activatie door de verdeler mogelijk te maken voor deze datum.

2. Uw onderneming viel onder de ‘oude’ maatregel, maar valt er volgens de nieuwe grens niet meer onder:

  • U heeft de keuze:
  1. U kunt verder blijven werken met het GKS en een beroep blijven doen op de socialerelancemaatregel van de doelgroepvermindering voor vaste werknemers;
  2. U wilt niet meer met een GKS werken. U moet dan opnieuw btw-bonnetjes uitreiken.
  • Er wordt momenteel nagedacht over een compensatie voor zaken die reeds een GKS installeerden en volgens de nieuwe grens niet meer onder de GKS-maatregel vallen.

3. Uw onderneming viel al onder de ‘oude’ maatregel en valt er volgens de nieuwe grens nog steeds onder:

  • Uw GKS moet nog steeds actief zijn op 31.12.2015.

De wettekst is op dit ogenblik nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Bron: bericht van de FOD Financiën - www.geregistreerdkassasysteem.be.

[1] De 10 %-regel hield in dat elke uitbating die minstens 10 % van zijn omzet realiseerde door de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant en catering) verplicht was om btw-kassatickets uit te reiken door middel van een geregistreerde kassa.

Auteur: Anne Ghysels

08/02/2016