De 3 regionale regeringen zijn gevormd! Het programma voor Wallonië

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Na de verkiezingen van 26 mei zijn de onderhandelingen op de verschillende bestuursniveaus snel op gang gekomen. Federaal en voor de drie gewesten was het doel hetzelfde: een regering vormen en het eens worden over een gemeenschappelijk programma.

Voor de drie gewesten is de kogel ondertussen door de kerk. Elke gewestregering presenteerde haar regeringsverklaring.

Laten we na Brussel onze blik ook ‘s werpen op Wallonië, waar prioriteit wordt gegeven aan opleiding en een verhoging van de werkgelegenheidsgraad.

Opleiding en begeleiding van de werknemer die op zoek is naar werk

De Waalse regering wil opleidingen aanbieden die leiden tot positieve vooruitzichten op het vlak van duurzame tewerkstelling en kwaliteit. Daartoe zal de alternerende opleiding worden hervormd.

De maatregelen ter ondersteuning van de aanwerving en begeleiding van werknemers zullen worden versterkt om een snelle en doeltreffende integratie in de ondernemingen en een duurzame samenwerking tussen de onderneming en haar nieuwe werknemers te vergemakkelijken. Dit houdt onder meer in dat er zal worden geïnvesteerd in opleiding voor beroepen waarvoor er een vraag is (veelbelovende en toekomstgerichte beroepen) en een vereenvoudiging van de vrijstelling voor werkzoekenden om naar werk te zoeken wanneer zij een opleiding willen volgen voor een beroep waarvoor er een vraag is of dat een hoog ontwikkelingspotentieel heeft (om toekomstige tekorten aan arbeidskrachten te voorkomen).

Daarnaast wil men ook een betere samenwerking tot stand brengen tussen de verschillende partijen die bij de beroepsopleiding betrokken zijn (Forem, competentiecentra, IFAPME, CISP, MIRE en sectorale fondsen) en de opdrachten van de Forem herzien.

Tot slot zullen de bestaande steunmaatregelen voor permanente vorming (aanpassingskrediet, betaald educatief verlof en opleidingscheques) worden geëvalueerd en, waar nodig, worden aangepast aan de huidige realiteit.

Jobcreatie

De regering wil de tewerkstellingsgraad verder verhogen. Daarvoor zullen verschillende maatregelen worden genomen:

 • evalueren van de bestaande steunmaatregelen voor de werkgelegenheid en heroriënteren van de minst doeltreffende maatregelen en de maatregelen die dead weight effect veroorzaken;
 • herbekijken van de maatregelen ‘artikel 60’ en ‘artikel 61’;
 • versterken van de ‘jeugdgarantie’ door elke jongere binnen 4 maanden na het einde van zijn studie een stage- en/of opleidings- en/of werkaanbod aan te doen;
 • hervormen van de APE's;
 • toekennen van een financiële stimulans na een ononderbroken periode van één jaar in een knelpuntberoep;
 • creëren van één virtueel dossier dat alle stappen bevat om een job te vinden;
 • opzetten van pilootervaringen voor gebieden met ‘nul langdurig werklozen’;
 • creëren van een wettelijk kader dat de regels voor praktijktesten organiseert om discriminatie bij de aanwerving te bestrijden;
 • vergemakkelijken van de toegang tot werk voor personen met een handicap;
 • aanmoedigen om personen van buitenlandse afkomst aan te werven via het Explort-programma;
 • voortzetten van het integratieparcours;
 • verbeteren van de coördinatie tussen de Forem en de federale overheid om de procedures voor de toekenning van arbeidsvergunningen efficiënter te maken.

We brengen u zeker op de hoogte zodra er meer nieuws is over deze maatregelen.

Bron: Beleidsverklaring Wallonië 2019-2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.