Coronavirus Waals Gewest: vergoeding voor de b2b

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Waals Gewest kent een vergoeding toe aan zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in de b2b, d.w.z. het handelsverkeer tussen ondernemingen.

Deze vergoeding kan online aangevraagd worden op www.indemnitecovid.wallonie.be vanaf 16 juni 2021.

Hebt u recht op de b2b-vergoeding?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een vestigingseenheid hebben in het Waals Gewest vóór 1 januari 2021;
  • Een zeer kleine, kleine of middelgrote onderneming zijn of een natuurlijke persoon die een activiteit in hoofdberoep uitoefent en die, rekening houdend met zijn beroepsinkomsten, sociale bijdragen dient te betalen;
  • Aantonen dat ten minste 20% van uw omzet in 2019 werd gegenereerd door goederen of diensten geleverd aan ondernemingen die verplicht waren om ten minste tot 1 februari 2021 te sluiten. Als u in 2020 met uw activiteit bent begonnen, aantonen dat uw omzet in 2020 voor ten minste 20% afkomstig is van goederen- of dienstenleveringen aan ondernemingen die moesten sluiten;
  • Een omzetverlies van ten minste 50% laten zien over ten minste een van de laatste drie kwartalen van 2020 ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2019 of over het 1e kwartaal van 2021 ten opzichte van het 1e kwartaal van 2019. Aan deze voorwaarde moet niet voldaan worden als u uw onderneming hebt opgericht tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020;
  • Niet in moeilijkheden geweest zijn op 31 december 2019;
  • Met inbegrip van deze vergoeding niet meer dan € 1.800.000 aan steun uit hoofde van de tijdelijke kaderregeling ontvangen hebben.

U kunt deze vergoeding niet genieten als u de vergoeding hebt genoten voor onrechtstreeks getroffen sectoren (vergoeding 13).

Hoeveel bedraagt de b2b-vergoeding?

Het bedrag van de vergoeding hangt af van uw personeelsbestand en de omvang van uw omzetverlies.

Het personeelsbestand is het gemiddeld aantal werknemers, in 2019 tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst in de gezamenlijke bedrijfszetels van uw onderneming die overeenstemmen met de arbeidseenheden (JAE), berekend op grond van de DmfA-aangiften voor de 4 kwartalen van 2019.

De vergoeding is gelijk aan 15% van de omzet voor elk van de 4 kwartalen van 2019 die voldoen aan de voorwaarde van omzetverlies van ten minste 50% (zie hierboven). De vergoeding bedraagt:

 

Minimum

Maximum

Omzetverlies

Personeelsbestand

€ 3.000

€ 5.000

Tussen 50 en 75%

0

€ 3.000

€ 10.000

Tussen 50 en 75%

0 ˂ 10

€ 3.000

€ 20.000

Tussen 50 en 75%

10 ˂50

€ 3.000

€ 40.000

Tussen 50 en 75%

˃50

€ 3.750

€ 6.250

Meer dan 75% 

0

€ 3.750

€ 12.500

Meer dan 75%

0 ˂ 10

€ 3.750

€ 25.000

Meer dan 75%

10 ˂ 50

€ 3.750

€ 50.000

Meer dan 75%

˃ 50

Als uw onderneming tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020 is opgericht en u in het betrokken kwartaal geen omzetverlies kunt aantonen, wordt uw vergoeding vanaf 1 april 2020 forfaitair vastgesteld op € 3.000 per volledig kwartaal van activiteit en beperkt tot een maximum van € 6.000 voor 2020.

Deze vergoeding wordt slechts eenmaal toegekend per onderneming die ingeschreven is in de KBO.

Wat moet u doen?

U moet deze vergoeding aanvragen op www.indemnitecovid.wallonie.be (‘indemnité 12’).

Het formulier is beschikbaar vanaf 16 juni 2021.

Bron: Besluit van de Waalse regering van 22 april 2021 betreffende de toekenning van een specifieke vergoeding aan zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in de BtoB-sector en onrechtstreeks getroffen worden door beslissingen tot sluiting, B.S. 30.04.2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.