Coronavirus: steunmaatregelen in het Brusselse Gewest?

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Datum:

Net als de regering van het Vlaamse Gewest en die van het Waalse Gewest heeft de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest verschillende maatregelen genomen om Brusselse ondernemingen te helpen. Hieronder vindt u een overzicht ervan..

Forfaitaire premie

Aan bepaalde bedrijven wordt een forfaitaire premie toegekend.

Enerzijds een eenmalige premie van 4.000 EUR voor bedrijven die, als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, verplicht moeten sluiten en tot de volgende sectoren behoren: 

  • eet- en drinkgelegenheden;
  • logies;
  • reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
  • de kleinhandel, met uitzondering van voedingswinkels (met inbegrip van nachtwinkels), dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen;
  • recreatie- en sportactiviteiten.

Anderzijds een eenmalige premie van 2.000 EUR voor kapperszaken.

De nadere praktische bepalingen voor het verkrijgen van die premie zullen worden meegedeeld op de website 1819.be.

Dienstencheques

Dienstenchequebedrijven blijven de regionale bijdrage van 14,60 EUR per uur, ongeacht of het uur gepresteerd is of niet, genieten. Die maatregel heeft tot doel ervoor te zorgen dat het loon van de huishoudhulpen kan worden betaald, voor zover de bedrijven geen economische werkloosheid toepassen, en de sector te ondersteunen. De regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is echter van mening dat deze gewestelijke maatregel alleen kan worden uitgevoerd als de federale overheid ermee instemt de sociale bijdragen voor deze sector af te schaffen.

Evenementen, verenigingsleven, toerisme, cultuur en sport

Voor evenementen die gedeeltelijk of volledig plaatshebben tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020 blijven de toegekende subsidies zonder wijziging behouden als ze naar een andere datum worden verschoven. Voor geannuleerde evenementen kunnen de subsidies dienen voor de betaling van facturen voor al gemaakte uitgaven die betrekking hebben op het evenement en die niet kunnen worden geannuleerd. Dezelfde regels gelden voor subsidies in de volgende sectoren: verenigingsleven, toerisme, cultuur en sport.

Belastingen

De taxisector zal voor het jaar 2020 de belasting op de uitbating van taxi's of auto's met chauffeur niet moeten betalen.

Financiële hulp

Het Brussels Garantiefonds zal overheidsgaranties op bankleningen verstrekken.

Finance&Invest.brussels zal in de mogelijkheid worden gesteld een lening met verlaagde rentevoet toe te kennen aan kernleveranciers in de horecasector, zodat deze de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden, en aan horecazaken die meer dan 50 mensen in dienst hebben.

Er komt ook een moratorium op de kapitaalaflossing van leningen die Finance&invest.brussels heeft verstrekt aan bedrijven in de getroffen sectoren.

De economische expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector zal versneld worden verwerkt.

Begeleiding

Hub.brussels zal in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) de begeleiding van bedrijven in moeilijkheden versterken.

Naar aanleiding van de annulering van buitenlandse missies (grote beurzen, missies in risicogebieden) zal hub.brussels individueel contact opnemen met de bedrijven om de technische details duidelijk toe te lichten (informatie over de annulering, uitleg over de manier waarop de terugbetaling van hun kosten kan worden geregeld, etc.). Afhankelijk van de evolutie van de situatie zal hub.brussels alternatieven voor de geannuleerde missies voorstellen.

Meer info?

Raadpleeg de website 1819.be, het informatie- en begeleidingsportaal voor Brusselse ondernemers.

Bron: persmededeling van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.