Coronavirus: hinderpremie voor Vlaamse bedrijven

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Federale Regering een aantal maatregelen genomen die voor veel bedrijven een ernstige impact hebben. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de Vlaamse Regering in een hinderpremie (naar analogie met de hinderpremie voor openbare werken). Leen Lafourt, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Voor wie ?

Ondernemers en zelfstandigen in het Vlaams Gewest die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen. De premie wordt toegekend per onderneming en niet per vestigingseenheid.

Ook marktkramers (alle ambulante handelaars) kunnen beroep doen op de hinderpremie.

Op de website van de FOD Economie kan u een lijst raadplegen van de betrokken handelszaken.

Hoeveel?

Het bedrag van de hinderpremie verschilt naargelang de onderneming volledig moet sluiten of enkel in het weekend:

  • Volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 EUR;
  • Sluiting in het weekend: 2.000 EUR.

Wanneer de sluiting na 21 dagen aanhoudt, wordt er een vergoeding toegekend van 160 EUR/dag.

Ook restaurants die niet volledig sluiten maar afhaalmaaltijden aanbieden, hebben recht op de hinderpremie.

Hoe aanvragen?

De hinderpremie zal binnenkort aangevraagd kunnen worden via een online applicatie op de wesbite van VLAIO.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze premie kan u terecht op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. (VLAIO).

Bron :

  • Website VLAIO : www.vlaio.be;
  • Website UNIZO: https://www.unizo.be/hinderpremie-coronatijden;
  • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, in werking van 14 maart 2020 tot 13 juni 2020.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.