Coronavirus: RSZ: telewerken heeft nog steeds geen invloed

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflashes van 23 maart 2020  en 9 juli 2020   en 17 augustus 2020 hebben we u geïnformeerd dat de verhoogde invoering van telewerk in deze gezondheidscrisis geen invloed heeft op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Deze maatregel wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Voor fiscale informatie over dit onderwerp verwijzen we naar onze infoflash van 8 september 2020.

Bron: www.international.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.