Coronavirus: RSZ : telewerken heeft nog steeds geen invloed

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

In onze infoflash van 23 maart 2020 hebben we u geïnformeerd dat de toenamen van telewerk in deze gezondheidscrisis geen invloed heeft op de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

Deze maatregel wordt verlengd tot 31 augustus 2020.

Bron: www.international.socialsecurity.be