Partena Professional erkend als “ecodynamische onderneming”

Partena Professional is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend als “ecodynamische onderneming” voor zijn hoofdzetel in de Kartuizersstraat in Brussel. Voor zijn inspanningen krijgt Partena Professional onmiddellijk 2 sterren (op een schaal van 3)!

In oktober 2018 richtte Partena Professional een Green Team op dat sensibiliseert over de groene dimensie in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld door medewerkers aan te moedigen tot verantwoordelijk gedrag op het gebied van mobiliteit. Het Green Team had zich tot doel gesteld het label van “ecodynamische onderneming” te bekomen voor de hoofdzetel in Brussel. In samenwerking met ons Facilities-team stelden de leden van dit team het dossier samen voor het bekomen van dit label van ecodynamische onderneming.

Beperkte energie-impact: ook in onze andere agentschappen

Dit label moedigt ondernemingen aan om hun energie-impact te beperken. Het doel van dit label is niet om “ecodiensten” te belonen, noch om de ecologische impact van onze kernactiviteiten te evalueren, maar om de manier waarop de onderneming zich dagelijks organiseert, hoe wij onze activiteiten uitvoeren, te analyseren en te evalueren. Dit label wordt toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wij hebben het dus bekomen voor onze hoofdzetel in de Kartuizersstraat, waar meer dan de helft van ons personeel werkt. Wij hebben echter niet geaarzeld om, waar mogelijk, ook in onze andere agentschappen de goede praktijken toe te passen.

Goede praktijken

Het label is gebaseerd op de verwezenlijking van goede praktijken die zijn onderverdeeld in 8 categorieën van in totaal meer dan 400 goede praktijken die als referentie dienen, naast de wettelijke verplichtingen en verplichte goede praktijken.

Hier volgen enkele voorbeelden van goede praktijken die bij Partena Professional worden toegepast:

Categorie Aankoop: 

Wat betreft duurzame aankopen voor maaltijden bieden wij:

 • seizoensgebonden groenten van Belgische producenten in ons bedrijfsrestaurant
 • vis met het MSC- of ASC-label in ons bedrijfsrestaurant
 • systematisch een vegetarisch aanbod tijdens evenementen

We hebben ook goede praktijken ingevoerd met betrekking tot onze leveranciers en de aankoop van goederen.

 • We geven de voorkeur aan leveranciers die een erkenning hebben gekregen voor hun goede milieupraktijken of hun milieubeheer.
 • We centraliseren de aankoop van goederen.
 • We volgen een verbruiksprognoseprocedure
 • We gebruiken gerecycleerd papier met een gewicht van niet meer dan 80mg/m²
 • Onze computers en printers zijn Energy Star-gecertificeerd
 • Alleen collectieve printers zijn beschikbaar voor het personeel
 • Afdrukken is standaard ingesteld op dubbelzijdig en zwart-wit.

Categorie Afval:

 • We proberen ons IT-materiaal te herstellen voordat we het vervangen. Als we het niet meer kunnen herstellen, doneren we het aan Oxfam voor een tweede leven.
 • Onze waterfonteinen werken met herbruikbare containers (tot 80 keer)
 • Bij evenementen bieden wij alleen drankjes in glazen flessen aan en gebruiken wij geen wegwerpservies.
 • We sorteren het klassieke afval zoals PMD of papier en karton.
 • We sorteren het organisch afval van onze cafetaria, piepschuim, hout, enz. De onderneming die ons afval ophaalt, probeert het maximaal te recycleren.

Categorie Water:

 • We hebben overstromingsdetectoren en verdeelmeters geïnstalleerd om ons waterverbruik op te volgen.
 • Alle kranen zijn uitgerust met debietbegrenzers.
 • Al onze toiletspoelbakken zijn uitgerust met een dubbeleknopsysteem.

Categorie Energie:

 • We zijn uitgerust met een Gecentraliseerd Technisch Beheer (GTB) dat bestaat uit 1400 meetpunten. De regeling gebeurt op basis van een tijdschema, maar ook op basis van de buitentemperatuur en de bezetting van het gebouw, waardoor we ons brandstofverbruik kunnen beperken.
 • We voorkomen ook oververhitting van het gebouw door middel van buiten- en binnenstores, en alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing.
 • We beperken warmteverlies bij de ingang van het gebouw, er is altijd een dubbele deur die een sluis vormt.
 • Ook ons dak werd geïsoleerd, net als een deel van de gevel.
 • Alle leidingen van de airconditioning en de verwarming zijn geïsoleerd.
 • Onze liften hebben een standby-stand om het elektriciteitsverbruik te beperken.
 • Al onze koelkasten zijn A++ (minimaal).

Categorie Groene Ruimten:

 • We moedigen de ontwikkeling van de biodiversiteit aan: bij de renovatie van ons terras hebben wij een strook met honingvoortbrengende planten aangelegd om wilde fauna aan te trekken.
 • Voor het onderhoud van onze groene ruimten worden uitsluitend ecologische producten gebruikt.

Categorie Mobiliteit:

 • Wij sensibiliseren onze medewerkers regelmatig over mobiliteit: ecorijden voor werknemers die een auto gebruiken, nieuws over reisapplicaties en abonnementen op het openbaar vervoer.
 • Er zijn verschillende oplaadstations voor elektrische auto's.
 • We hebben ook een overdekte en beveiligde fietsenstalling en douches en kleedkamers op onze site. 
 • Onze fietsende collega's krijgen een vergoeding voor de kilometers die zij fietsen.
 • We moedigen telewerken aan om de verplaatsingen van onze collega's te beperken en collega's die te voet naar het agentschap komen hebben recht op een voetgangersvergoeding.
 • Voor werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk komen, passen wij de derdebetalersregeling toe; abonnementen worden dus voor 100% door de werkgever ten laste genomen.

Bekijk hier ons multimodaal toegangsplan.

Categorie Organisatie:

Wij onderhouden goede betrekkingen met onze buren en zijn voorstander van een proactieve dialoog.

Continue verbetering

Dit label heeft ons in staat gesteld een inventaris op te maken van onze goede praktijken, maar ook van onze mogelijke verbeterpunten. We zijn erg trots dat we nu al 2 sterren in de wacht hebben gesleept, maar we zullen ons blijven verbeteren, want duurzaamheid staat centraal in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We waarderen de erkenning van onze leveranciers voor hun goede milieupraktijken, dus vonden wij het belangrijk om onze klanten te tonen dat ook wij er alles aan doen om bij de organisatie van onze activiteiten met deze aspecten rekening te houden.