Openbaar vervoer

Heel wat werknemers kiezen ervoor om met de trein, de bus, de metro of zelfs met de waterbus naar het werk te gaan. Dit is een mooi verplaatsingsmiddel, uw werknemer hoeft geen fileleed te ondergaan en komt ontspannen toe op het werk. U betaalt als werkgever wel (een deel van) de verplaatsingskosten (tussenkomst in het trein-, bus- en/of metro-abonnement).

Wat moet u betalen? Naast de algemene wettelijke regeling, hebben veel sectoren eigen specifieke regels hieromtrent voorzien. Raadpleeg hiervoor onze sectorale info (kies uw paritair comité: reiskosten).

U kan steeds vrijwillig een vergoeding woon-werkverkeer toekennen. Ga ook na indien in uw onderneming hierover collectieve of individuele afspraken zijn gemaakt.

SOCIALE BEHANDELING FISCALE BEHANDELING
  • Werkgever: geen sociale bijdragen
  • Werknemer: geen sociale inhoudingen

Wilt u meer terugbetalen dan u verplicht bent?

Op deze bedragen zijn geen sociale bijdragen en inhoudingen verschuldigd, op voorwaarde dat ze niet meer bedragen dan de werkelijke kostprijs van de verplaatsing

Fiscale vrijstelling bij forfaitaire beroepskosten in de personenbelasting

Wilt u meer terugbetalen dan u verplicht bent?

Deze bedragen zijn niet belastbaar, op voorwaarde dat het niet meer bedraagt dan de werkelijke kostprijs van de verplaatsing

 

Gerelateerde artikels