Loonoptimalisatie : één van je sterkste troeven als onderneming

Verloning is een gevoelige en complexe materie. Behalve het strategische en financiële aspect, speelt ook het menselijke aspect een belangrijke rol. De werkgever beschouwt lonen als een kost. De werknemer daarentegen beschouwt het als een weerspiegeling van zijn persoonlijke waarde binnen de onderneming. Verloning kan hierbij zowel motiverend als discriminerend (tussen werknemers onderling) werken.

Twee visies die soms uiteenlopend maar niet onverenigbaar zijn. Hierbij geldt dat voor een op lange termijn gezond loonbeleid optimalisatie onontbeerlijk is. 

“Loonoptimalisatie is geen louter financiële of administratieve aangelegenheid maar een echt ondernemingsproject met effect binnen het team of de onderneming."

- Cécile Allebosch, Legal Team Manager bij Partena Professional

Wat is de winstpremie exact? De maatregel trad in werking op 1 januari 2018. 

Vormt dit een interessant voordeel voor zowel de werkgever als de werknemer?

Deze berekening toont dat de winstpremie resulteert in een lagere werkgeverskost dan de loonbonus (cao 90). Wanneer we de verhouding tussen de totale kost voor de werkgever en het nettoresultaat voor de werknemer vergelijken, is de loonbonus een beetje voordeliger dan de winstpremie.

 

 

Winstpremie

Cash bonus

Loonbonus (cao 90)

Kost werkgever

 €645

(geschat tarief vennootschapsbelasting: 29%)

 €625

(geschatte werkgeversbijdragen: 25%)

 €665  

(bijzondere werkgeversbijdragen: 33 %)

Brutobedrag bonus

 €500

 €500

 €500

Sociale bijdrage (13,07%)

€65,35

 €65,35 

€65,35 

Belastbaar

€434,65

€434,65

€434,65

Belastingen

€30,43 

(7 %).

€217,33 

(geschat tarief: 50 %)

/

(fiscale vrijstelling)

Netto

€404,22 

€217,32 

€434,65 

Kost/Netto

± 1,6

± 2,9

± 1,5

Download hier gratis de whitepaper

"Loonoptimalisatie: één van je sterkste troeven als onderneming"

Klik hier