Ziek tijdens de vakantie? Vanaf 2024 kunnen verlofdagen worden overgedragen - De wet is gepubliceerd!

Auteur: Catherine Delos (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 02/08/2023 - 15:22
Laatste update: 02/08/2023 - 15:25

Zoals we al aankondigden in onze infoflash van 10 juli 2023 , was een aanpassing van de wetgeving noodzakelijk om werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie het gewaarborgd loon te laten genieten en hun verlofdagen over te dragen naar een latere datum in het vakantiejaar.

De wet die deze aanpassing invoert, is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Inwerkingtreding

De wet zal in werking treden op 1 januari 2024.

Bronnen: Wet van 17 juli 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, BS 31.07.2023

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.