Vrijstelling verplichting om 3 maal per jaar een geneeskundig getuigschrift voor te leggen: de wet is gepubliceerd!

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 18/11/2022 - 10:09
Laatste update: 18/11/2022 - 10:11

De wet van 30.10.2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid die de huidige regeling wijzigt inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift is zopas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

De wet treedt in werking op 28.11.2022. 

De vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift 3 maal per kalenderjaar voor de 1e dag van een arbeidsongeschiktheid treedt in werking op 28.11.2022. 

Aangezien de wet op het einde van het jaar in werking treedt en er geen pro-rataregel voorzien is, kan de werknemer gedurende de rest van het jaar nog 3 maal gebruikmaken van de vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift. 

 

Raadpleeg onze Infoflash van 4 november 2022 voor meer informatie over de vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift. 

 

Bron: Wet van 30.10.2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, B.S. 18.11.2022. 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.