Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid, volcontinu arbeid en nachtarbeid: nieuwe voorwaarde vanaf 1 april 2024

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 13/02/2024 - 07:39
Laatste update: 13/02/2024 - 07:42

Vanaf 1 april 2024 treedt een nieuwe voorwaarde in werking op vlak van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid, volcontinu arbeid en nachtarbeid. De ploegenpremie of nachtpremie moet vanaf die datum worden opgenomen in een cao, je arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst met je werknemer.

Deze verplichting is niet van toepassing als je de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader ploegenarbeid bij werken in onroerende staat toepast.

Toekenning van een ploegenpremie of nachtpremie

Om van de hierboven vermelde vrijstellingen bij ploegenarbeid, volcontinu arbeid en nachtarbeid te genieten dien je onder andere een ploegenpremie of nachtpremie toe te kennen die:

  • bij ploegenarbeid of volcontinu arbeid, minstens 2% van het contractuele bruto uurloon bedraagt;
  • bij nachtarbeid, minstens 12% van het contractuele bruto uurloon bedraagt.

Opname in een cao, arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst

Vanaf 1 april 2024 is het verplicht de ploegenpremie of nachtpremie op te nemen in:

  • een collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
  • je arbeidsreglement;
  • in de arbeidsovereenkomst met je werknemer.

Actie vereist!

Leef je de nieuwe voorwaarde nog niet na, dan verlies je het recht op de vrijstelling vanaf 1 april 2024. Het is dus van groot belang om vóór 1 april 2024 actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de premies correct zijn opgenomen. Zo behoud je het recht op de vrijstelling.

Hulp nodig?

Onze Legal Consultants staan klaar om je documenten te analyseren en ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de nieuwe voorwaarde. Aarzel niet om hen te contacteren via legal@partena.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.