Vakantiegeld op de veranderlijke bezoldigingen van bedienden: afwijkingen alleen mogelijk via een sectorale cao

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 19/05/2022 - 15:17
Laatste update: 19/05/2022 - 15:19

Voortaan kan alleen een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nog afwijkingen invoeren van de berekeningswijze van het vakantiegeld op de veranderlijke bezoldigingen van bedienden die gedeeltelijk een veranderlijk loon toegekend krijgen.

Ter herinnering: tot nu toe kon voor bedienden die voor een gedeelte met een vast loon en een gedeelte met een veranderlijk loon bezoldigd worden, zowel via een cao op het niveau van de onderneming als via een sectorale cao afgeweken worden van de berekeningswijze van het enkel en dubbel vakantiegeld wat betreft het veranderlijk gedeelte.

Vanaf 19 mei 2022 zijn deze afwijkingen nog steeds mogelijk, maar alleen via een sectorale cao.

De cao’s die al bestonden op 19 mei 2022 blijven echter van toepassing, ongeacht of ze al dan niet op sectorniveau zijn afgesloten.

Bron: koninklijk besluit van 24 april 2022 tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, B.S. 9 mei 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.