Uitbreiding "primostarter” voor zelfstandigen die een activiteit opnieuw aanvatten na een arbeidsongeschiktheid

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 12/01/2023 - 16:59
Laatste update: 12/01/2023 - 17:02

Vanaf 1 januari 2023 wordt het voordelige socialebijdragenstelsel dat gedurende de eerste 4 opeenvolgende onderworpen kwartalen van toepassing is voor “primostarters”, uitgebreid naar zelfstandigen die een zelfstandig hoofdberoep hernemen tijdens of na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Dit is mogelijk nadat zij minstens 2 opeenvolgende kwartalen hebben genoten van een gelijkstelling wegens ziekte (en dus minstens 2 kwartalen geen sociale bijdragen moesten betalen).

Wat wordt bedoeld met ‘herneming van activiteit’?

Het gaat om 2 situaties:

  • zelfstandigen die van de adviserende geneesheer de toelating hebben gekregen om een activiteit uit te oefenen tijdens hun arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, of
  • zelfstandigen die een zelfstandige activiteit hernemen na een periode van arbeidsongeschiktheid/invaliditeit, zonder enige uitkering

Zelfstandigen die dus progressief hun activiteiten hernemen tijdens of onmiddellijk na hun ongeschiktheid/invaliditeit en die beperkte inkomsten ontvangen, zullen van deze nieuwe maatregel kunnen genieten en definitieve sociale bijdragen betalen op basis van een lagere minimumdrempel.

De voorwaarde dat de betrokkene geen zelfstandig hoofdberoep mag uitgeoefend hebben in de 20 kwartalen die voorafgaan, is, in het kader van deze maatregel, niet van toepassing.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.