Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april 2022: regeringsakkoord

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 15/03/2022 - 14:35
Laatste update: 16/03/2022 - 11:23

Update van 16.03.2022! Sinds de publicatie van de Infoflash hebben er zich wijzigingen voorgedaan.

Raadpleeg de website news.belgium.be voor de laatste beschikbare informatie (punt 9).

Zodra we meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Het kernkabinet van de federale regering heeft maandagavond verschillende beslissingen genomen die met name de stijgende energieprijzen moeten drukken.

We lichten twee van de maatregelen toe die beslist werden:

  • de invoering van een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne vanaf 1 april 2022;
  • het einde van het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona, ook vanaf 1 april 2022.

Overmacht "oorlog in Oekraïne" vanaf 1 april 2022

Ondernemingen zullen een beroep kunnen doen op een systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne:

  • als ze getroffen worden door de oorlog in Oekraïne en mogelijke economische sancties;
  • vanaf 1 april 2022 tot 30 juni 2022;
  • en volgens dezelfde modaliteiten die gelden in geval een beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid corona (= vereenvoudigde procedure).

Opgelet! Op dit ogenblik beschikken we nog niet over alle nodige informatie over dit stelsel. Zodra we hier meer over weten, verneemt u dat van ons.

Overmacht corona tot 31 maart 2022

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid corona wordt niet verlengd na 31 maart 2022.

Na die datum kunnen ondernemingen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, op voorwaarde dat voldaan is aan bepaalde voorwaarden en formaliteiten.

Bron: www.premier.be.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.