Tijdelijke werkloosheid van werknemers die niet kunnen werken door de boerenprotesten?

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 01/02/2024 - 11:43
Laatste update: 01/02/2024 - 11:45

Door de verstoring van het wegennet als gevolg van de boerenprotesten kunnen sommige werknemers niet werken.

Bijvoorbeeld werknemers van transportbedrijven, distributiecentra, bouwbedrijven.

Kunnen deze werknemers tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht?

Voorwaarden

Als werkgever kan je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vragen:

  • voor arbeiders en bedienden
  • voor wie de uitvoering van het werk volledig onmogelijk is gemaakt door de demonstraties/blokkades van de boeren.

Concreet verstaan we onder overmacht een gebeurtenis:

  • die plots en onvoorzienbaar is, 
  • die onafhankelijk van de wil van de werkgever en de werknemer is,
  • en die de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer tijdelijk volledig onmogelijk maakt (het volstaat niet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel wordt bemoeilijkt of er minder werk zou zijn).

Opgelet! Elke situatie zal afzonderlijk worden beoordeeld door het werkloosheidsbureau (RVA), dat een beslissing zal nemen op basis van de concrete feitelijke omstandigheden (bv. een gebrek aan leveringen rechtvaardigt niet automatisch dat een beroep kan worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht).

Formaliteiten

Als je gebruik wilt maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet je:

  • het werkloosheidsbureau (RVA) zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de overmacht (gemotiveerde aangifte);
  • maandelijks een controleformulier C3.2A uitreiken aan elke tijdelijk werkloze werknemer (tenzij het elektronische formulier eC3.2 wordt gebruikt);
  • (desgevallend) een ASR scenario 2 uitvoeren;
  • elke maand, na afloop van de maand, een ASR werkloosheid scenario 5 uitvoeren.

Raadpleeg de website van de RVA voor meer informatie.

Ter herinnering, als je werknemer te laat of niet op het werk aankomt door de protestacties/blokkades van de boeren die in de media werden aangekondigd, kan hij, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet gewerkte uren. Hij kan, na jouw akkoord, een vakantiedag of een inhaalrustdag opnemen.

Bron: RVA.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.