Tijdelijke werkloosheid: einde van de vereenvoudiging van bepaalde formaliteiten vanaf 1 januari 2023

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 06/12/2022 - 12:28
Laatste update: 06/12/2022 - 12:30

Verschillende formaliteiten in verband met tijdelijke werkloosheid waren sinds maart 2020 vereenvoudigd.

Die vereenvoudiging eindigt vanaf 1 januari 2023.

De RVA geeft meer toelichting hierover in haar richtlijnen.

Hieronder geven we een samenvatting daarvan.

Voor de werkgevers

Vanaf 1 januari 2023 zal de werkgever opnieuw op eigen initiatief:

  • een controleformulier C3.2A moeten afleveren aan de tijdelijk werkloos gestelde werknemer, ten laatste de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand;
  • het validatieboek moeten invullen;
  • (desgevallend) een ASR scenario 2 moeten indienen.

Voor de werknemers

Vanaf 1 januari 2023 zal de werknemer opnieuw:

  • in het bezit moeten zijn van een controleformulier C3.2A vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag tot het einde van de maand;
  • aangifte moeten doen van het uitoefenen van bijkomstige activiteiten of het ontvangen van inkomsten die een invloed kunnen hebben op het recht op werkloosheidsuitkeringen (formulier C1).

Bron: rva.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.