Terbeschikkingstelling van een woning : indexering KI 2023

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 11/01/2023 - 15:05
Laatste update: 11/01/2023 - 15:07

Het belastbaar voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning wordt berekend op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen. De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor het inkomstenjaar 2023 is bekend.

Voordeel van alle aard

De terbeschikkingstelling van een woning aan een werknemer of een bedrijfsleider vormt een belastbaar voordeel van alle aard.

Sinds 1 januari 2019 wordt het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woning vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermenigvuldigd met 2.

Het voordeel wordt verhoogd met 2/3 wanneer het een gemeubelde woning betreft.

Geïndexeerd kadastraal inkomen 2023

De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen bedraagt 2,0915 voor het inkomstenjaar 2023 (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën).

Ter informatie, de indexeringscoëfficiënt voor het inkomstenjaar 2022 bedroeg 1,9084.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.