Taxshift : wat wijzigt er op fiscaal vlak in 2018?

Auteur: Peggy Criel
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 30/10/2017 - 13:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

In 2018 zorgt de taxshift II niet enkel voor wijzigingen op vlak van de sociale bijdragen (zie onze infoflash van 23 oktober). Er worden ook nieuwe maatregelen van kracht die moeten zorgen voor een extra koopkrachtverhoging voor de werknemers. Ontdek de maatregelen in deze infoflash.

Forfaitaire beroepskosten

Beroepskosten zijn kosten die loontrekkende werknemers in de personenbelasting kunnen aftrekken van hun belastbare inkomen. Dit zijn kosten die gemaakt werden om de beroepsinkomsten te verwerven of te behouden. Deze kosten kunnen afgetrokken worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten of op basis van een forfait.

Het merendeel van de loontrekkende werknemers maken gebruik van de forfaitaire aftrek. Het is dit forfait dat de regering wijzigt vanaf 1 januari 2018. Er zal slechts één enkel percentage gebruikt worden voor de berekening van de beroepskosten, met name 30 % met een maximum van 2.950,00 EUR (te indexeren bedrag).

Belastingschijven

Vanaf inkomstenjaar 2018 verdwijnt de belastingschijf van 30 % volledig. Een deel van de inkomsten dat voorheen werd belast aan 30 % zal dan worden belast aan 25 %.

Belastingvrije som

De inkomensgrens om recht te hebben op een verhoogde belastingvrije som verhoogt vanaf 1 januari 2018.

Wat betekent dit concreet voor de nettolonen van de werknemers?

De bovenstaande maatregelen zullen een impact hebben op de schalen van bedrijfsvoorheffing die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2018. Ze moeten ervoor zorgen dat de werknemers een hoger maandelijks nettoloon (voor eenzelfde brutoloon) genieten vanaf 2018.

Bronnen: Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (1), B.S. 30 december 2015; infoflash van 23 oktober.

Auteur: Peggy Criel

30/10/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.