Solidariteitsbijdrage: studentenstatuut moet worden bewezen!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 14/02/2020 - 14:55
Laatste update: 14/02/2020 - 14:58

In haar laatste instructies geeft de RSZ een belangrijke toelichting bij de onderwerping van de student aan de solidariteitsbijdrage. Om daar aanspraak op te kunnen maken, moet u voortaan aantonen dat de jongere daadwerkelijk een student is.

Solidariteitsbijdrage: voorwaarde

Ter herinnering, de student en zijn werkgever zijn geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar enkel een kleinere bijdrage, de zogenaamde 'solidariteitsbijdrage', op voorwaarde dat de jongere wordt tewerkgesteld:

  • in het kader van een studentenovereenkomst (zoals bedoeld in titel VII van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978);
  • voor maximaal 475 uren (= het contingent) bij een of meer werkgevers;
  • tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Statuut van studenten: voortaan moet dit worden bewezen!

De RSZ zegt in haar laatste instructies dat u, om een jongere bij de RSZ te kunnen aangeven met toepassing van de solidariteitsbijdrage, er zich moet van vergewissen dat die persoon effectief student is .

U kan dat doen met alle middelen, maar een eenvoudige verklaring op eer van de student zal door de RSZ niet als voldoende bewijs aanvaard worden. U moet minstens aan de student een bewijs van inschrijving vragen van een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar.

Belangrijke verduidelijking! U moet dit bewijs niet spontaan aan de RSZ leveren. U zal dit enkel moeten doen wanneer de RSZ daarom vraagt.

Bron: Instructies van de RSZ.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.