Sectoraal akkoord voor PC 207 en PC 116 (scheikundige nijverheid)

Auteur: Annelies Verplancke (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 05/07/2023 - 11:05
Laatste update: 05/07/2023 - 11:11

De sociale partners van het PC 207 en het PC 116 (chemiesector) hebben op 29 juni 2023 een sectorakkoord gesloten voor de periode 2023-2024. Ter herinnering: het KB van 13 mei 2023 legt de loonnorm voor de periode 2023 en 2024 vast op 0%.

De belangrijkste krachtlijnen van dit akkoord kan je hieronder vinden. Een meer gedetailleerde analyse zal binnenkort worden opgenomen in onze sectorale documentatie.

Koopkrachtpremie

Voor de werknemers tewerkgesteld in niet-geconventioneerde ondernemingen die een (uitzonderlijk) hoge winst hebben geboekt in 2022, voorziet het akkoord in een koopkrachtpremie van respectievelijk 350 EUR en 351 EUR, uiterlijk toe te kennen op 30 september 2023.

De geconventioneerde ondernemingen kunnen over een koopkrachtpremie onderhandelen op ondernemingsniveau.

Minimumlonen

Vanaf 1 juli 2023: verhoging van de minimumlonen met 0,10 EUR bruto/uur of 17,33 EUR bruto/maand. Eenzelfde verhoging is nogmaals voorzien op 1 juli 2024.

Ploegenpremies

De minimumbedragen van de ploegenpremies, in het 40-urenweekstelsel, worden als volgt verhoogd vanaf 1 juli 2023:

 • Ochtendploeg: 0,85 EUR bruto/uur;
 • Middagploeg: 0,85 EUR bruto/uur;
 • Nachtploeg : 2,85 EUR bruto/uur.

Aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid en profylactisch verlof

De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid stijgt:

 • Vanaf 01/07/2023 naar 12,50 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid (i.p.v. 11,50 EUR);
 • Vanaf 01/07/2024 naar 13,50 EUR per dag gedeeltelijke werkloosheid.

Dezelfde verhogingen gelden voor werkneemsters in profylactisch verlof (verplichte verwijdering van de werkplaats voor zwangere werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven).

Mobiliteit

Stijging van de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer met de trein vanaf 1 februari 2024.

Stijging van de werkgeverstussenkomst in de kostprijs van een maandabonnement voor de NMBS-parking tot maximaal 25 EUR/maand vanaf 1 juli 2023.

Opleiding

Invoering van het individueel opleidingsrecht voor een voltijdse werknemer van 4 dagen in 2023 en 5 dagen in 2024.

SWT

Verlenging van alle stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Tijdskrediet

Verlenging van de toegang tot tijdskrediet met motief van 01/07/2023 t.e.m. 30/06/2025:

 • Motief zorg: 51 maanden (voltijds en halftijds);
 • Motief opleiding: 36 maanden (voltijds en halftijds).

Verlenging tijdskrediet landingsbaan vanaf 55 jaar bij 1/5-vermindering en halftijds t.e.m. 30/06/2025.

Introductie van een maandelijkse aanvullende vergoeding van 40 EUR ten laste van de werkgever bij het stelsel 1/5e landingsbaan voor de werknemers ouder dan 60 jaar en met minstens 5 jaar anciënniteit, en dit vanaf 1 juli 2023

Varia

 • Verlenging toekenning compenserende vergoeding bij overschakeling naar een dagfunctie vanaf 55 jaar (werkbaar werk – zachte landingsbaan).
 • Periodes van profylactisch verlof worden ook meegeteld bij de berekening van de eindejaarspremie.
 • Overname anciënniteit uitzendkrachten tot maximaal 24 maanden bij aanwervingen vanaf 1 juli 2023.
 • Bijkomende dag anciënniteitsverlof vanaf 1 januari 2024:
  • 1 dag na 15 jaar ;
  • 1 dag na 20 jaar (in plaats van na 25 jaar) ;
  • 1 dag na 30 jaar (nieuw).
 • Eén leeftijdsdag voor werknemers van 60 jaar die geen recht hebben op 3 dagen anciënniteitsverlof.

Meer informatie

Een meer uitgebreide analyse kan u binnenkort terugvinden in onze sectorale informatie.

 

Bron:  CAO’s van 29 juni 2023 betreffende het Nationaal Akkoord 2023-2024 (PC 207 en PC 116)

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.