RSZ: Verminderde bijdragen voor uw oudere werknemers

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 11/04/2022 - 11:35
Laatste update: 11/04/2022 - 13:53

Als u oudere werknemers tewerkstelt, hebt u recht op een vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid.

Zowel u als uw werknemer moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Naast een leeftijdsvoorwaarde (55, 57, 58 of 59 jaar, afhankelijk van het bevoegde gewest) mag het referentiekwartaalloon niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Dit bedrag wordt op 1 april 2022 geïndexeerd als u deze werknemer tewerkstelt in het Waalse Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds 1 april 2022 bedraagt dit referentiekwartaalloon:

  • 11.592,84 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voorheen 11.365,53 euro)
  • 15.393,63 euro in het Waalse Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap) (voorheen 15.091,79 euro)

De bedragen blijven ongewijzigd als u deze werknemer tewerkstelt in het Vlaamse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap.

Samenvattende tabel

Gewest waar de werknemer tewerkgesteld is

Vereiste minimumleeftijd op het einde van het kwartaal

Referentieloon voor het lopende kwartaal vanaf 1 april 2022

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

57 jaar

11.592,84 euro

Waals Gewest (uitgezonderd de Duitstalige Gemeenschap)

55 jaar

15.393,63 euro

Vlaams Gewest

58/59 jaar

13.945 euro /18.545 euro

Duitstalige Gemeenschap

55 jaar

13.942,47 euro

 

Bron: RSZ

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.