RSZ: sterke verhoging van de CO2-bijdrage vanaf 1 juli 2023

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 17/05/2023 - 13:40
Laatste update: 17/05/2023 - 13:42

Vanaf 1 juli 2023 wordt de CO2-solidariteitsbijdrage die u als werkgever verschuldigd bent voor de voertuigen die u aan uw werknemers ter beschikking stelt, voor een deel van hen verhoogd.

In onze infoflash van 13 december 2022 kondigden we u al aan dat de regering in het raam van de vergroening van de mobiliteit heeft beslist dat de CO2-bijdrage, voor bepaalde wagens, vanaf 1 juli 2023 zal stijgen op basis van een coëfficiënt. Ook de minimale CO2-bijdrage zal stijgen.

Over welke voertuigen gaat het?

Voor de vanaf 1 juli 2023 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfsvoertuigen:

De CO2-bijdrage moet worden vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten:

Vanaf:

Verhogingsfactor/coëfficiënt

01.07.2023

X 2,25

01.01.2025

X 2,75

01.01.2026

X 4,00

01.01.2027

X 5,50

Daarnaast zal ook de minimale CO2-bijdrage stijgen:

Vanaf:

Minimale bijdrage (vóór indexering)

Vandaag

€ 20,83 (€ 31,34 na indexering)

01.01.2025

€ 23,41

01.01.2026

€ 25,99

01.01.2027

€ 28,57

01.01.2028

€ 31,15

Voor de vóór 1 juli 2023 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfsvoertuigen:

De CO2-bijdrage moet niet worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Ze wordt uitsluitend berekend op basis van de huidige formule (zie onze infoflash van 13 december 2022, jaarlijks geïndexeerd).

Welke datum is bepalend?

De datum die in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of het bedrijfsvoertuig vóór of na 1 juli 2023 is aangeschaft, is de datum van de bestelbon voor het voertuig en niet de datum van levering of inschrijving.

Indien de auto niet door de werkgever wordt gekocht, is de datum waarop de leasingovereenkomst wordt gesloten bepalend.

 

Bron: Wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 03.12.2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.